Příjem pomocí datového terminálu (071 CteckyPriVyd)

Top  Previous  Next

Popis funkce

Funkce slouží k vytvoření příjemky pomocí off-line datového terminálu. Nejvíce zkušeností máme s datovými terminály Cipher (obr. 1), které jsou svou robustností vhodné i do takových provozů, jakými jsou sklady ve výrobních závodech.

Poslední realizovaná aplikace spolupracuje s terminály firmy Motorola Symbol MC3000 (obr. 2)

Obr. 1 Datový terminál Cipher

Obr. 2 Datový terminál Motorola Symbol MC3000

Použitím datových terminálů (spolu s čárovými kódy a skladovými buňkami) dochází k významné časové úspoře (skladník při příjmu zaznamená místo, na které výrobek či materiál ukládá, takže při výdeji jej systém pošle na správné místo) a minimalizaci chyb

Funkce je určena především pro skladníky ve výrobních závodech.

Každá z realizovaných aplikací má specifické požadavky na chování klientské části. To, jakým způsobem se bude aplikace chovat, lze nastavit v parametrech přídavného modulu, které jsou přístupné přes položku menu Konfigurace | Možnosti programu osobní | Nastavení modulů... (obr. 3)

Obr. 3 Umístění parametrů

Po zvolení dané položky menu, se otevře okno, ve kterém je potřeba zvolit správný přídavný modul. V tomto případě se jedná o Příjem/výdej pomocí čteček (obr. 4)

Obr. 4 Přídavný modul Příjem/výdej pomocí čteček

Po výběru přídavného modulu (dvojklikem myši nebo kombinací kláves Ctrl+Enter) se otevře vlastní okno s parametry (obr. 5)

Obr. 5 Nastavení parametrů pro komunikaci s datovým terminálem

Vzhledem k tomu, že všechna řešení počítají s identifikací jednotlivých uživatelů datových terminálů (skladníků), je potřeba před použitím přídavného modulu naplnit seznam skladníků. Po naplnění seznamu skladníků je potřeba je přenést do čtečky. Tyto akce lze provést na záložce Skladníci (obr. 6):

Obr. 6 Seznam skladníků - uživatelů datových terminálů

V dalších záložkách je možno nastavit různé způsoby komunikace (individuální řešení na základě požadavků konkrétních zákazníků) - viz obr. 7:

Obr. 7 Nastavení způsobu práce s datovým terminálem pro příjem

 

Popis jednotlivých variant řešení:

Nutrend - export již hotové příjemky do čtečky

Daniševský - vytvoření příjemky na základě načtení obsahu čtečky (použití předpříjemky)