Evidence poptávkového řízení

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

popis položek

nabídky dodavatelů a jejich vyhodnocení

schvalovací postup

 

Umístění

Funkce pro práci s poptávkami je umístěna:

1.v hlavním menu Nákup | Poptávkové řízení | Poptávkového řízení:

Umístění funkce

 

2. Dále je možné zvolit funkci poptávkového řízení přímo v záhlaví prohlížeče skladových položek:

Umístění funkce

 

3. Nebo zvolit funkci pro hromadné generování poptávkového řízení v knize požadavků na nákup, v záhlaví prohlížeče na knihy požadavků na nákup:

Umístění funkce v prohlížeči požadavky na nákup

 

Popis funkce

Poptávkové řízení slouží k evidenci poptávek skladových položek a prací/služeb u jednotlivých dodavatelů s cílem vybrat nejvhodnějšího dodavatele a potřebné položky u něj jednoduchým způsobem objednat.

Tato funkcionalita slouží k automatickému vytvoření vydané objednávky přímo pomocí informací z poptávkového řízení. Uživatel má možnost vybrat poptávané položky, u každé položky program nabídne oslovené dodavatele včetně nabídnutých hodnot a uživatel jen rozhoduje, u kterého dodavatele jednotlivé položky objedná.

Program vytvoří tolik objednávek, kolik dodavatelů bude zvoleno.

Při pořizování skladových položek lze předvyplnit nabídky dodavatelů (t.j. oslovit dodavatele) automaticky dle číselníku dodavatelů jednotlivých skladových položek. Záleží na nastavení daného parametru v řadě poptávkového řízení.

Formulář řady poptávkového řízení

Popis položek

Formulář pro zadání poptávkového řízení je složen z několika záložek:

základní údaje
historie jednání
vydané objednávky
dokumenty

tak v dolní části formuláře:

 

skladové položky
služby (práce)
dodavatelé

 

Základní údaje

Formulář poptávkového řízení - záložka základní údaje

Popis položek:

stav - nastavení dle aktuálního stavu. V případě využití schvalovacích postupů, je výhodné řídit vybraným (v řadě poptávkového řízení) schvalovacím postupem,
měna - nastavení z číselníku,
pořízeno, pořídil - jsou informace, které se ukládají do záznamu automaticky při pořízení záznamu dle aktuálně přihlášeného uživatele

 

Ostatní funkce:

 Pro aktuálně nastavenou skladovou položku doplní dodavatele do seznamu dodavatelů na skladové kartě.

       Výběr potenciálního dodavatele ze seznamu obchodních partnerů.

Vazba na položky přijaté objednávky, ze které poptávkové řízení bylo vygenerováno.

 

 

Funkce vyřadí / opětovně zařadí aktuálně nastavené potenciální dodavatele ze seznamu.

 

Nastavení, zda zobrazovat všechny nebo jen všechny vybrané dodavatele v seznamu.

 

Fubkce nabídne formulář pro možnost vygenerování vydaných objednávek - na základě zadaných parametrů po vyhodnocení nabídek oslovených dodavatelů.

 

Stav poptávkového řízení

Stav poptávkového řízení může být řízen schvalovacím postupem. Nastavení a výběr schvalovacího postupu je vázáno na řadu poptávkového řízení. Na stavu poptávkového řízení také závisí možnost objednání tj. spuštění pomocníka nákupu s následním vygenerováním vydané objednávky resp. objednávek.

Stav poptávkového řízení by měl odrážet skutečnou realitu, ve které se momentálně řízení nachází:

sestavení poptávky
oslovení potenciálních dodavatelů
vyhodnocení nabídek
vystavení vydaných objednávek

 

Jednotlivým podtupům, by měl odpovídat i nastavený stav řízení:

Historie jednání

V průběhu poptávkového řízení (tvorba - nachystání, oslovovení, vyhodnocení nabídek...) zvláště je-li postup řízen schvalovacím postupem je možné vygenerovat záznamy v historii jednání s dodavateli.

Záložka - vazby na historii jednání

 

Vydané objednávky

Záložka obsahuje seznam vygenerovaných vydaných objednávek, které jsou vázány na aktuální poptávkové řízení.

Formulář poptávkového řízení - záložka vydané objednávky

 

Dokumenty

Formulář poptávkového řízení - záložka dokumenty

 

Skladové položky

Seznam vybraných a poptávaných skladových položek a seznam jejich potenciálních dodavatelů.

Formulář poptávkového řízení - záložka  skladové položky

Popis položek:

Ke každé skladové položce v seznamu je určen seznam potenciálních dodavatelů.

Ostatní funkce:

 Pro aktuálně nastavenou skladovou položku doplní dodavatele do seznamu dodavatelů na skladové kartě.

       Výběr potenciálního dodavatele ze seznamu obchodních partnerů.

 

Funkce vyřadí / opětovně zařadí aktuálně nastavené potenciální dodavatele ze seznamu:

 

Nastavení, zda zobrazovat všechny nebo jen všechny vybrané dodavatele v seznamu.

 

Práce a služby

Seznam vybraných a poptávaných kooperací  a seznam jejich potenciálních dodavatelů.

Formulář poptávkového řízení - záložka  Práce a služby

Popis položek:

Ke každé  položce z číselníku práce a služby v seznamu je určen seznam potenciálních dodavatelů.

Ostatní funkce:

 Pro aktuálně nastavenou skladovou položku doplní dodavatele do seznamu dodavatelů v číselníku služeb.

       Výběr potenciálního dodavatele ze seznamu obchodních partnerů.

 

Funkce vyřadí / opětovně zařadí aktuálně nastavené potenciální dodavatele ze seznamu:

 

Nastavení, zda zobrazovat všechny nebo jen všechny vybrané dodavatele v seznamu.

Dodavatelé

Umístění záložky pro vyhodnocení nabídek

Záložka by měla obsahovat již finální výběr oslovených dodavatelů s možností zadání parametrů z nabídky (viz vyhodnocení).

Formulář poptávkového řízení - záložka dodavatelé

Každý z dodavatelů ozde obsahuje seznam všech poptávaných položek a všech kooperací, pokud jsme u potenciálního dodavatele poptávali. Seznam nabídek skladových položek a seznam případných nabídek položek z číselníku prací a služeb se ukáže po "rozkliknutí" příslušného dodavatele (viz záložky "skladové položky" a "služby"). Teprve po té je možné vyhodnocovat jednotlivé nabídky pro jednotlivé položky (skladové, služby) na základě konkrétních nabídek.

Dodavatel a seznam všeho, co jsme u něj poptávali

Nabídky dodavatelů a jejich vyhodnocení

Při tvorbě vydané objednávky je možné dle zadaných parametrů automaticky provést objednání požadovaného množství:

cena
kvalita
termín dodání

Formulář pro zadání parametrů z nabídky

 

Schvalovací postup

Mechanismus řízení poptávky je možné svázat se schvalovacím postupem, tak že v určitých krocích poptávky (výběr, akceptace, vygenerování objednávky..) je umožněn na základě příslušného kroku a je vygenerován úkol na vybraného uživatele.

Vazba na konkrétní schvalovací postup je určena nastavením v řadě poptávkového řízení:

Formulář řady poptávkového řízení

Související témata

Vytvoření objednávek

Vydané objednávky