Vytvoření objednávek (poptávkové řízení)

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

popis položek

Umístění

Funkce pro vygenerování vydaných objednávek z poptávkového řízení je umístěna ve formuláři poptávky (Nákup | Poptávkové řízení | Poptávkového řízení):

Umístění funkce

Popis funkce

Tato funkcionalita slouží k automatickému vytvoření vydané objednávky přímo pomocí informací z poptávkového řízení. Uživatel má možnost vybrat poptávané položky, u každé položky program nabídne oslovené dodavatele včetně nabídnutých hodnot a uživatel jen rozhoduje, u kterého dodavatele jednotlivé položky objedná.

Program vytvoří tolik objednávek, kolik dodavatelů bude zvoleno s položkami odpovídající poptávce a jejímu vyhodnocení.

 

Popis položek

Funkce umožní na základě poptávkového řízení vygenerovat vydané objednávky pro vybrané dodavatele.

Formulář pro vygenerování vydaných objednávek

 

Vygenerované vydané objednávky s vazbou na aktuální poptávkové řízení je k dispozici v záložce vydaných objednávek poptávkového řízení.

Související témata

Evidence poptávkového řízení

Vydané objednávky