Informativní cenový systém

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Informativní cenový systém (iCS) se zadává nad prohlížečem skladových položek.

Umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce slouží pro zobrazení prodejní ceny skladových položek dle vybraného cenového systému přímo v prohlížeči skladových položek.

Pro výběr iCS lze použít funkci Změnit informativní cenový systém (F6):

Funkce pro změnu informativního cenového systému

 

Uživatel vybere požadovaný cenový systém z následujícího seznamu.

Pokud cenový systém vyžaduje argument, zadá ho buďto výběrem z odpovídajícího číselníku, příp. přímo zadanou hodnotou.

 

Cenové systémy, které lze použít:

cenové hladiny - argumentem je cenová hladina
cenové hladiny tabulkově - argumentem je skupina obchodních partnerů
katalogové ceny - argumentem je katalog
pevné ceny dle skupiny odběratelů - argumentem je skupina obchodních partnerů
pevné ceny dle skladu - bez argumentu (číslo pevné ceny se použije dle skladu, který je zvolen jako parametr prohlížeče skladových položek - pomocí funkce Změnit sklad (Alt+S) nad prohlížečem)
rabaty z prodejní ceny - bez argumentu (použije se rabat z karty skladové položky)
rabaty z průměrné ceny - bez argumentu (použije se rabat z karty skladové položky)
rozdíl proti průměrné ceně (%) - argumentem je ručně zadané procento

 

Výběr cenového systému

Zadání argumentu pro vybraný cenový systém

 

Vybraný cenový systém a jeho argument se zobrazují ve stavové části prohlížeče skladových položek ve tvaru: < CENOVÝ SYSTÉM > < ARGUMENT; POPIS ARGUMENTU >.

Výsledek výpočtu se zobrazuje ve sloupečcích "Cena dle iCS", "Cena iCS s DPH" a "Měna iCS".

Výjimkou je dodavatelský konsignační sklad, kde se bez ohledu na zvolený cenový systém automaticky zobrazují dodavatelské ceny primárního dodavatele skladu (ve měně skladu).

 

Zobrazení ceny dle informativního cenového systému

 

Pokud si uživatel nepřeje zobrazovat v prohlížeči ceny dle žádného cenového systému, zvolí variantu "Bez cenového systému":

 

Při výběru skladové položky (při pořizování položky PO, VO, příjemky, výdejky, vydané faktury...) přímo z prohlížeče skladových položek přes tlačítko Shift+F9 místo standardního výběru přes F9 lze jako prodejní cenu použít cenu z iCS namísto ceny vypočtené standardním cenovým systémem. Podmínkou je nastavení parametru "upřednostňovat cenu z informativního cenového systému" v osobních parametrech MTZ-odbytu.

 

Související témata

Cenové systémy

Evidence skladových položek