Změna kódu skladové položky

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Funkce pro změnu kódu skladové položky je umístěna v hlavním menu Nástroje | Skladové položky | Změna kódu:

umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce slouží ke změně kódu skladové položky.

Uživatel vybere ze seznamu skladových položek požadovaný "původní kód" a zadá "nový kód".

formulář pro zadání změny kódu

 

V případě, že se má položka uložit jako položka matice, zaškrtne uživatel odpovídající parametr, čímž se zpřístupní další pole pro zadání požadovaných informací, a  to:

hlavička matice
položky jednotlivých rozměrů matice

 

Hodnota "nového kódu" se v tomto případě vygeneruje automaticky dle zadaných hodnot.

formulář pro zadání změny kódu skladové položky

 

Stiskem klávesy F2 se provede změna ve všech tabulkách, které obsahují přímou vazbu na "původní kód".

 

Navíc se provede změna i v tabulkách bez přímé vazby:

položky faktur

 update DBA.ovydfaktit set kod_id = @kod_novy where typkodu = 0 and kod_id = @kod_stary

položky pokladních dokladů

 update DBA.opokldokit set kod = @kod_novy where typ in (0,2) and kod = @kod_stary

metoda SELECT

 update DBA.gfselect set kod1 = @kod_novy,kod2 = @kod_novy where kod1 = @kod_stary and kod1 = kod2

 update DBA.gfselect set kod1 = @kod_novy where kod1 = @kod_stary and kod2 is null

akční ceny

 update DBA.ocsakce set kod1 = @kod_novy,kod2 = @kod_novy where kod1 = @kod_stary and kod1 = kod2

 update DBA.ocsakce set kod1 = @kod_novy where kod1 = @kod_stary and kod2 is null

 

Omezení, podmínky provozu

Změna kódu způsobí změny ve všech tabulkách s vazbou na danou skladovou položku.

 

Související témata

Evidence skladových položek