Umisťování zboží na skladě

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

skladová místa (buňky)

typ skladových míst

způsob umisťování

umisťovací pravidla

příjem na sklad (umístění)

výdej z umístění

stav umístění na skladě

varianty prohlížeče skladových míst

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Prohlížeč skladových míst je umístěn v hlavním menu Sklady | Skladová místa (buňky):

Umístění prohlížeče skladových míst

 

Popis funkce

Funkce slouží k evidenci umístění skladových položek na skladě na jednoznačně identifikovatelných skladových místech (buňkách).

 

Skladová místa (buňky)

Pro umisťování položek na skladě se používají skladová místa (buňky), která jsou reprezentována jednoznačnou adresou v rámci definovaného skladu.

 

Formulář skladového místa

 

Každé skladové místo patří k nějakému typu skladových míst. Ten kromě nosnosti definuje i způsob generování tzv. umisťovacích pravidel při vzniku skladových položek (viz níže). Pokud je generování pravidel nastaveno na některou z "automatických" možností, pomocí tlačítka F3 lze automaticky vygenerovat umisťovací pravidla u všech skladových položek.

 

Typ skladových míst

 

Způsob umisťování položek na skladě

Způsob umisťování položek na skladě se řídí parametrem skladu "Umisťování skladových položek". Ten rozhoduje o tom, zda se v jedné buňce můžou v jednom okamžiku nacházet různé skladové položky (ruční umisťování) nebo vždy jenom stejné položky (automatické umisťování).

V případě automatického umisťování lze buňku po jejím vyprázdnění naplnit jinou skladovou položkou.

 

Způsob umisťování jako parametr skladu

 

Umisťovací pravidla

Umisťovací pravidla definují konkrétní způsob umisťování jednotlivých skladových položek na skladech. Pro každou skladovou položku se definují zvlášť.

 

Formulář s umísťovacím pravidlem

 

Umisťovací pravidlo obsahuje typ skladového místa a prioritu (hodnoty: nízká, střední, vysoká).

Pro automatické umisťování je nutné navíc ještě vyplnit maximální množství skladové položky a to, zda lze doplňovat částečně zaplněná místa. (Pro ruční umisťování může být maximální množství rovno 0.)

Pokud má daný typ skladového místa nastaven parametr "Generovat umisťovací pravidla při vzniku skladových položek" na některou z "automatických" možností, po pořízení nové skladové položky se pro ní automaticky vygeneruje umisťovací pravidlo s odpovídající prioritou. V opačném případě je nutné umisťovací pravidlo zadat ručně.

 

Umisťovací pravidla na formuláři skladové položky

 

Příjem, výdej, aktuální umístění

Příjem na sklad (umístění) - viz umisťování na skladě

Výdej z umístění - viz vyskladnění skladových míst

 

Aktuální stav přijaté skladové položky a jednotlivé pohyby na skladových místech jsou vidět na položce příjemky na záložce Umístění na skladě.

 

Formulář položky příjemky - umístění na skladě

 

Aktuální stav na daném skladovém místě je vidět přímo na formuláři skladového místa. Zobrazuje se zde množství aktuálně umístěných skladových položek včetně  identifikace jednotlivých příjemek. U automatického umisťování se v dané buňce budou vždy vyskytovat stejné skladové položky.

 

Formulář skladového místa

 

 

Varianty prohlížeče skladových míst

Standardní varianty číselníku skladových míst:

základní varianta - zobrazují se pouze jednotlivá skladová místa
varianta "včetně umístěných položek" - u skladových míst se zobrazují i umístěné skladové položky (skladové místo je zobrazeno tolikrát, kolik různých skladových položek obsahuje)
varianta "včetně umístěných položek (dle šarží a expirací)" - u skladových míst se zobrazují i umístěné skladové položky včetně jednotlivých šarží a expirací (skladové místo je zobrazeno tolikrát, kolik různých skladových položek a šarží/expirací obsahuje)

 

Číselník skladových míst - základní varianta

 

Číselník skladových míst - varianta "Včetně umístěných položek"

 

Číselník skladových míst - varianta "Včetně umístěných položek (dle šarží a expirací)"

 

Funkce Přeskladnit (F3) umožňuje automaticky přeskladnit vše z označených záznamů na daném skladě.

Podmínkou je, že se na skladě používá automatické umisťování.

Program položky automaticky vyskladní a znovu naskladní - již s novým umístěním dle platných umisťovacích pravidel.

 

Funkce pro přeskladnění označených záznamů

 

Funkce Vyskladnit/převést (F4) umožňuje automaticky vyskladnit vše z označených záznamů z daného skladu (příp. převést na jiný sklad).

 

Funkce pro vyskladnění/převedení označených záznamů

 

Funkce "Přeskladnit (F3)" a "Vyskladnit/převést (F4)" jsou přístupné pouze u standardních variant prohlížeče - "Včetně umístěných položek" a "Včetně umístěných položek (dle šarží a expirací)".

 

 

Zobrazení umístění skladové položky na skladech

z prohlížeče skladových položek (Alt+U)

 

 

z formuláře skladové položky

 

z položky příjemky

 

z položky výdejky

 

Umístění skladové položky se zobrazuje v klasickém prohlížeči skladových míst (buněk), takže lze využít všechny standardní funkce, které tento prohlížeč nabízí:

F3 - přeskladnit vše z označených záznamů na daném skladě
F4 - vyskladnit/převést vše z označených záznamů z daného skladu

 

Přehled umístění skladové položky na skladech

 

Omezení, podmínky provozu

 

"Hlavičkové" storno příjemky zruší umístění u všech položek příjemky. Následné zrušení storna příjemky již zpětně položky na sklad neumístí.
Při pořizování "položkového" storna položky příjemky s umístěním se na stornované položce automaticky zruší odpovídající umístěné množství.

 

Související témata

Umisťování na skladě

Vyskladnění skladových míst