Sledování dodavatelů

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Evidence dodavatelů skladové položky se nachází na kartě položky na záložce "Dodavatelé, odběratelé | Dodavatelé".

Umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce slouží k evidenci dodavatelů jednotlivých skladových položek.

 

Dodavatelé se do evidence pořizují:

1. ručně
 
a. na kartě skladové položky na záložce "Dodavatelé, odběratelé | Dodavatelé"
 
 Evidence dodavatelů skladové položky
 
 
b. na kartě obchodního partnera na záložce "Dodávané položky | Skladové položky"
 
 Seznam položek dodávaných obchodním partnerem
 
 
2. na vyžádání
 
a. v hlavičce poptávkového řízení pomocí tlačítka Přiřadit dodavatele (F4), které umožňuje k označeným skladovým položkám na poptávkovém řízení přiřadit poptávané dodavatele a zároveň je doplnit do seznamu dodavatelů těchto položek
 
b. na formuláři konkrétní nabídky dodavatele (u položky poptávkového řízení) zaškrtnutím parametru "Aktualizovat dodací podmínky dodavatele pro tuto skladovou položku"
 
c. na formuláři osloveného dodavatele (u poptávkového řízení) pomocí tlačítka Doplnit do dodávaných (F4), které umožňuje doplnit označené položky do seznamu položek dodávaných uvedeným dodavatelem
 
3. automaticky
 
a. při pořízení položky vydané objednávky
 
- neplatí v případě generování vydané objednávky z přijaté objednávky pomocí funkce Tvorba VO pomocí PO, pokud uživatel zvolí variantu "Neoznačovat firmu jako dodavatele objednávaných položek":
 

 
b. při pořízení položky příjemky, pokud jsou splněny následující podmínky:
 
- typ pohybu je 101 (pořízení materiálu) nebo 103 (pořízení zboží)
- nejedná se o příjem z převodu
- nejedná se o příjem vráceného zboží z prodejní pokladny
- nejedná se o příjem dobropisovaného zboží
- nejedná se o příjem reklamovaného zboží
 
c. při změně dodavatele v hlavičce vydané objednávky
 
d. při změně dodavatele v hlavičce příjemky (při splnění podmínek v bodě b.)
 

Formulář dodavatele skladové položky

 

Popis položek na základní záložce "Dodavatel":

IČ, ID - identifikace dodavatele
kód skladové položky - kód dodávané položky
ISO 9000 - informace, zda je dodavatel držitelem ISO 9000
výrobce - informace, zda se jedná o výrobce dané položky (využití např. při opravě reklamovaného zboží)
servisní organizace - informace, zda se jedná o servisní organizaci dané položky (využití např. při opravě reklamovaného zboží)
interní název a kód skladové položky - název a kód, pod kterými dodavatel eviduje danou položku (z pohledu uživatele IS Vision ERP se jedná o "cizí" název a kód)
priorita - možné hodnoty:
 
- nízká
- normální
- vysoká
- primární dodavatel
 
kvalita - možné hodnoty:
 
- neznámá
- nízká
- střední
- vysoká
 
platnost od-do - platnost zadaných údajů (aktuálně nemá vliv na chování systému, hodnota má pouze informativní charakter)
základní cena a měna - základní "dodavatelská" cena v uvedené měně (využití např. při zjišťování nákupní ceny při zaskladnění vydané objednávky)
výchozí cena (bez rabatu) a rabat (%) - pomocné hodnoty pro výpočet základní ceny (zadáním výchozí cenu a rabatu v procentech se automaticky dopočítá základní cena)
minimální obj. množství, násobek obj. množství - jaké množství je nutné u dodavatele minimálně objednat a případně v jakých násobcích
zohledňovat min. obj. množství a násobky na vydané objednávce - pokud je zapnuto, automaticky se při tvorbě položky vydané objednávky upraví objednávané množství tak, aby splňovalo hodnoty min. obj. množství a jeho násobků
 
- při generování vydané objednávky z přijaté objednávky pomocí funkce Tvorba VO pomocí PO se ještě navíc zohledňuje nastavení parametru obchodního partnera, zda se má toto zohledňování min. obj. množství ignorovat:
 
Parametr, zda ignorovat zohledňování min. obj. množství a násobků na VO při tvorbě z PO

 
Příklad:

U dodavatele je nastaveno min. obj. množství 50 ks a násobek obj. množství 10 ks.
Na vydané objednávce lze tedy objednat toto množství: 50, 60, 70, 80... ks

Pokud je na položce objednávky uvedeno méně než 50 ks, automaticky se upraví na hodnotu 50 ks.

Pokud je uvedeno více než 50 ks, ale nejedná se o násobek 10, upraví se na nejbližší vyšší hodnotu násobku 10 - např. místo 62 ks se objedná 70 ks.
 

 

dodací lhůta (slovní popis) - slovní popis dodací lhůty (nelze využít pro numerické výpočty)
dodací lhůta (dny) - počet dnů dodací lhůty
poznámka - doplňující informace

 

Certifikát kvality, dokumenty, další

Záložka "Certifikát kvality, dokumenty, další" obsahuje data týkající se certifikátu kvality, přiřazených dokumentů a informace o tom, kdo a kdy dodavatele do seznamu pořídil, příp. kdo a kdy provedl poslední změnu.

Certifikát kvality, dokumenty, další

 

Dodavatelský ceník

Záložka "Dodavatelský ceník" obsahuje informace o dodavatelských cenách včetně  jejich historie.

Dodavatelský ceník

 

U každého záznamu v ceníku se zadává:

cena včetně  měny
platnost
způsob výpočtu ceny

Záznam dodavatelského ceníku

 

Způsob výpočtu ceny nabízí tyto možnosti:

dle finančního objemu
dle odebraného množství
bez výpočtu (standardní ceník) - lze využít pro zjištění dodavatelské ceny

První 2 varianty (dle finančního objemu a dle odebraného množství) mají pouze informativní charakter a systém s nimi nijak speciálně nepracuje. Nicméně umožňují evidovat historii cen dle požadovaných charakteristik (jako jsou finanční objem, odebrané množství, určené období...)

 

Varianta "bez výpočtu (standardní dodavatelský ceník)" umožňuje evidovat skutečné dodavatelské ceny. Tj. kromě základní ceny dodavatele lze evidovat i dodavatelské ceny historické, příp. budoucí - dle zadané platnosti. Tyto ceny lze využít při zjišťování dodavatelské ceny při objednávání zboží u dodavatele (na vydaných objednávkách) nebo nákupní ceny na příjemkách (např. nákupní ceny při zaskladnění vydané objednávky) za předpokladu, že je v parametrech MTZ-odbytu jako zdroj dodavatelské ceny nastaveno: "1. Dodavatelský ceník, 2. Základní cena dodavatele".

Dodavatelský ceník jako primární zdroj dodavatelské ceny (sdílené parametry MTZ-odbytu)

 

Pokud je navíc v parametrech MTZ-odbytu u dodavatelského ceníku nastaveno, že se používá "standardní dodavatelský ceník", zadávání záznamů v ceníku se omezí pouze na variantu "bez výpočtu (standardní ceník)", což práci se samotným ceníkem značně zpřehlední.

Nastavení standardního dodavatelského ceníku (sdílené parametry MTZ-odbytu)

Standardní dodavatelský ceník

 

Po změně základní ceny, měny, příp. platnosti (na záložce "Dodavatel") se provede automatický zápis do dodavatelského ceníku formou nového záznamu s ukončenou platností k předchozímu dni.

 

Pro výpočet dodavatelské ceny skladové položky konkrétního dodavatele (např. pro použití v sestavách nebo uživatelských prohlížečích) lze použít následující SQL funkci:

DBO.omater_getdodcena(@mat,@ico,@multi,@mena,@datum,@kurzkoef)

 

Parametry funkce:

@mat - kód skladové položky
@ico,@multi - IČ a multi ID dodavatele
@mena - měna (nepovinné, přednastavuje se domácí měna)
@datum - datum (nepovinné, přednastavuje se aktuální datum)
@kurzkoef - kurz měny (nepovinné, zjistí se kurz k danému datu)

 

Způsob výpočtu dodavatelské ceny závisí především na nastavení parametru MTZ-odbytu "zdroj dodavatelské ceny":

základní cena dodavatele - jako dodavatelská cena se použije vždy základní cena dodavatele bez ohledu na platnost i na dodavatelský ceník
1. dodavatelský ceník, 2. základní cena dodavatele - nejdříve se zjistí cena ze standardního dodavatelského ceníku, pokud neexistuje, použije se základní cena dodavatele (bez ohledu na platnost)

Primárně se cena dohledává pro zadanou měnu. Pokud neexistuje záznam v ceníku s požadovanou měnou, příp. základní cena je uvedena v jiné měně (viz nastavení "zdroje dodavatelské ceny"), pokračuje se v dohledávání vyhovující ceny v domácí měně. Pokud existuje, přepočte se tato do požadované měny zadaným kurzem. Pokud cena v domácí měně neexistuje, dohledá se první vyhovující cena v jakékoliv měně a ta se přepočte na zadanou měnu. Pokud se nedohledá žádná vyhovující cena, vrátí funkce hodnotu NULL.

 

Příklad:

Dodavatelská cena všech položek dodavatele s IČ ABC (multi ID = 0) ve měně EUR:

SELECT id_material, omater_getdodcena(id_material,'ABC',0,'EUR') FROM DBA.omater

 

Možnosti použití funkce:

sestavy
varianty prohlížečů
uživatelské prohlížeče

 

Historie nákupních cen

Záložka "Historie nákupních cen" obsahuje informace o nákupních cenách položky na příjemkách od daného dodavatele.

Historie nákupních cen

 

Poptávkové řízení

Záložka "Poptávkové řízení" obsahuje informace o nabídkách dodavatele z poptávkového řízení týkajících se dané položky.

Poptávkové řízení

 

Omezení, podmínky provozu

Obchodní partner uvedený v hlavičce příjemky se automaticky označuje jako dodavatel přijímaných položek v případě, že jsou splněny následující podmínky:
- typ pohybu je 101 (pořízení materiálu) nebo 103 (pořízení zboží)
- nejedná se o příjem z převodu
- nejedná se o příjem vráceného zboží z prodejní pokladny
- nejedná se o příjem dobropisovaného zboží
- nejedná se o příjem reklamovaného zboží

 

Související témata

Automatické zaskladnění vydané objednávky

Tvorba VO pomocí PO