Přepočet na více měrných jednotek

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

automatická oprava konverzí MJ

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Koeficienty pro přepočet množství dané skladové položky na různé měrné jednotky se zadávají na kartě skladové položky na záložce "Konverze MJ, další".

Konverze měrných jednotek

 

Popis funkce

Stavy skladových položek na skladě se evidují v základních měrných jednotkách. U některých položek je vhodné (příp. nutné) evidovat množství na skladě i v tzv. doplňkových měrných jednotkách. Navíc se položky můžou vydávat a fakturovat v úplně jiných měrných jednotkách. Přepočty mezi všemi těmito jednotkami je potřeba někde evidovat. K tomu slouží evidence konverzí měrných jednotek, která je pro danou skladovou položku přístupná na její kartě na záložce "Konverze MJ, další".

Standardně se zde pro každou měrnou jednotku zadává konverzní koeficient jejího přepočtu na ZMJ. Tato hodnota je následně uložena v tabulce omkonvmj.

Formulář pro zadání přepočítacích koeficientů

 

V tabulce konverzí měrných jednotek se ukládá vždy koeficient přepočtu dané MJ na ZMJ: 1 MJ = x ZMJ.

 

Na formuláři ale lze zadat i "převrácený" konverzní koeficient (tj. přepočet ZMJ na danou MJ), nicméně dle zadané hodnoty se opět vypočte "standardní" koeficient přepočtu MJ na ZMJ a teprve ten se uloží do databáze.

Zadání "převráceného přepočítacího koeficientu

Tabulka konverzí MJ

 

Pro správnou funkčnost objednávek, skladové evidence i fakturace je nutné, aby v tabulce konverzí byl uveden i koeficient pro samotnou ZMJ každé skladové položky, a to s hodnotou 1.

 

Automatická oprava konverzí MJ

Vkládání koeficientu pro ZMJ do tabulky konverzí provádí systém automaticky. V některých případech (např. při vypnutých triggerech u externích importů) ale může dojít k situaci, kdy tyto koeficienty nejsou do tabulky konverzí vloženy. Pro jejich automatické doplnění lze využít funkci Nástroje | Skladové položky | Oprava konverzí základních MJ.

Funkce pro automatickou opravu konverzí ZMJ

 

Při výdeji položky ze skladu se používá měrná jednotka pro výdej zadaná na kartě skladové položky. Pro správný přepočet vydávaného množství v ZMJ na množství v této výdejové MJ je nutné zadat v tabulce konverzí odpovídající koeficient. Systém umožňuje provést kontrolu chybějících koeficientů výdejových MJ všech skladových položek pomocí funkce Zkontrolovat konverzní koeficienty MJ (Alt+M) v prohlížeči skladových položek.

Funkce pro kontrolu konverzních koeficientů MJ

 

Tato funkce nejdříve doplní chybějící koeficienty ZMJ všech skladových položek (podobně jako funkce Oprava konverzí základních MJ) a následně zobrazí seznam všech skladových položek, u kterých chybí konverzní koeficient pro výdejovou MJ. Doplnit tyto chybějící koeficienty pak musí uživatel sám.

Seznam skladových položek bez konverzního koeficientu výdejové MJ

 

Příklad zadání vydávaného množství ve výdejové MJ (a DMJ) na položce výdejky

Základní MJ: "l"

Výdejová MJ: "kg" (1 kg = 1,5 l)

Doplňková MJ: "laa" (1 laa = 1,2345 l)

 

Vydávané množství ve VMJ, ZMJ a DMJ

 

Zadáním 10 kg pro výdej se hodnota automaticky přepočte na 15 l (ZMJ) a 12,1507 laa (DMJ).

 

 

Omezení, podmínky provozu

 

V tabulce konverzí musí být uveden i koeficient pro samotnou ZMJ každé skladové položky, a to s hodnotou 1.

 

Související témata