Expediční dávky

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití

popis funkce

typ expediční dávky

stav expediční dávky

příjem

výdej

převod

prohlížeč expedičních dávek

omezení, podmínky provozu

 

Použití

Funkce umožňuje pracovat s určitým "balíkem" skladových položek (tzv. expediční dávkou) jako s celkem. Každá expediční dávka obsahuje hlavičku a položky. Jednoznačně je identifikována typem, číslem (generovaným automaticky nebo zadaným ručně) a pořadovým číslem (v rámci převodů mezi sklady).

Funkce se používá v případech, kdy uživatel potřebuje na určitém skladě chystat položky pro jediného odběratele a položky se na sklad dostávají postupně. Uživatel může pro takové situace vytvořit „Expediční dávky“ a při postupném vytváření příjemek umísťovat zboží na takto nachystané dávky.

Při vytváření výdejky program umožní uživateli zvolit expediční dávku a zároveň použije všechny položky, které jsou v rámci dávky evidovány a automaticky je vydá. Jedna expediční dávka tedy souvisí s jedinou výdejkou, ale vícero příjemkami.

 

Popis funkce

Každá expediční dávka obsahuje hlavičku a položky.

Jednoznačně je identifikována typem, číslem (generovaným automaticky nebo zadaným ručně) a pořadovým číslem (v rámci převodů mezi sklady).

 

Typ expediční dávky umožňuje definovat způsob automatického generování čísel jednotlivých dávek - zadáním prefixu a celkové délky generovaného kódu (max. 10 znaků).

Formulář typu expedičních dávek

 

 Př. Pro prefix "BTX" a délku 7 se budou postupně generovat čísla BTX0001, BTX0002, ...

 

Při pořizování expediční dávky se číslo automaticky předvyplní vygenerovanou hodnotou, kterou uživatel může ručně přepsat. Při ukládání se zkontroluje, zda je daný klíč unikátní, pokud není, uživatel může uložit expediční dávku pod novým (automaticky generovaným) číslem nebo může toto číslo opět zadat ručně.

 

Důležitou informací je stav expediční dávky, který může nabývat některou z těchto hodnot:

Otevřeno (lze pořizovat příjem)
Uzavřeno (nelze pořizovat příjem)
Vyexpedováno (nelze pořizovat příjem, ani vydávat)

 

Formulář hlavičky expediční dávky

 

Popis funkcí:

Odebrat - z expediční dávky lze odebrat označené položky bez odstranění z tabulky osklprijemit (odstraní se jenom odpovídající zápisy z tabulky oexpdavkyit)
Přesunout - lze přesunout označené položky na jinou (vybranou) expediční dávku  (u odpovídajících záznamů v tabulce oexpdavkyit se změní vazba na expediční dávku uložená ve sloupečcích typ, cislo a poradi)
Odstranit - odstraněním položky expediční dávky dojde i k odstranění odpovídající položky příjemky (v případě, že se jedná o položku příjemky, která vznikla "čistým" převodem, tj. ne z expediční dávky, odstraní se zároveň i odpovídající položka převodky)

 

Příjem

Při ručním pořizování položky příjemky (pomocí tlačítka Přidat...) na skladě s nastaveným parametrem příjmu "Používat expediční dávky" uživatel vybere otevřenou expediční dávku z nabídnutého seznamu expedičních dávek, na kterou se bude daná položka přijímat. (Pokud uživatel žádnou expediční dávku nevybere, pokračuje pořizování položky příjemky standardním způsobem.)

Nastavení parametru "Používat expediční dávky"

 

Po uložení položky příjemky se automaticky vygeneruje záznam do tabulky položek expedičních dávek s vazbou na danou položku příjemky.

Formulář položky expediční dávky

 

V prohlížeči položek příjemky (v hlavičce příjemky) se zobrazuje sloupec, který obsahuje vazbu na expediční dávku ve tvaru: "typ, číslo, pořadí". Tato vazba se zobrazuje i na formuláři položky příjemky (na záložce Náklady, jiné vazby).

 

V hlavičce příjemky je záložka Expediční dávky, kde jsou zobrazeny všechny expediční dávky s vazbou na dodávky z dané příjemky.

Záložka "Expediční dávky" v hlavičce příjemky

 

Význam jednotlivých akcí:

Přidat - stejná funkce jako klasické přidání položky příjemky (s výběrem expediční dávky)
Odstranit - odstraní se všechny položky označených expedičních dávek, které byly pořízeny na dané příjemce; navíc se odstraní i hlavičky označených expedičních dávek, které neobsahují položky z jiných příjemek
Upravit - zobrazení dané expediční dávky

 

Výdej

Při pořizování položky výdejky (pomocí tlačítka Přidat...) na skladě s nastaveným parametrem příjmu "Používat expediční dávky" uživatel vybere nevyexpedovanou expediční dávku. Poté se vyskladní všechny položky příjemek s vazbou na tuto expediční dávku. (Pokud uživatel žádnou expediční dávku nevybere, pokračuje pořizování položky výdejky standardním způsobem.)

Expediční dávky lze vydávat jenom "vcelku".

 

V prohlížeči položek výdejky (v hlavičce výdejky) se podobně jako u příjemek zobrazuje nový sloupec, který obsahuje vazbu na expediční dávku. Tato vazba se zobrazuje i na formuláři položky výdejky (na záložce Dodávka, sériová čísla).

 

V hlavičce výdejky je nová záložka Expediční dávky, kde jsou zobrazeny všechny expediční dávky s vazbou na danou výdejku.

Záložka "Expediční dávky" v hlavičce výdejky

 

Význam jednotlivých akcí:

Přidat - stejná funkce jako klasické přidání položky výdejky (s výběrem expediční dávky)
Odstranit - zrušení výdeje z označených expedičních dávek
Upravit - zobrazení dané expediční dávky

 

Převod

Převod mezi sklady s expedičními dávkami lze rozdělit na 3 typy převodů:

1. EXP -> EXP: Převod expediční dávky na sklad, kde se rovněž pracuje s expedičními dávkami
2. EXP -> NOEXP: Převod expediční dávky na sklad, kde se s expedičními dávkami nepracuje
3. NOEXP -> EXP: Obyčejný převod (bez exp. dávky) na sklad, kde se s expedičními dávkami pracuje

1. Převod expediční dávky na sklad, kde se rovněž pracuje s expedičními dávkami (EXP -> EXP)

Daná expediční dávka se normálně vyskladní, přičemž na příjmové straně vznikne její kopie s pořadovým číslem větším o 1 (sloupeček poradi v tabulkách oexpdavkyhd a oexpdavkyit).

Příklad expediční dávky, která vznikla převodem mezi sklady (EXP -> EXP)

2. Převod expediční dávky na sklad, kde se s expedičními dávkami nepracuje (EXP -> NOEXP)

Expediční dávka se vyskladní a na příjmové straně vznikne normální příjem.

3. Obyčejný převod (bez exp. dávky) na sklad, kde se s expedičními dávkami pracuje (NOEXP -> EXP)

Uživateli se nabídne možnost vybrat otevřenou expediční dávku, na kterou se bude daná položka přijímat (pokud uživatel žádnou expediční dávku nevybere, pokračuje převod standardním způsobem). Podobně tak při hromadném převodu rezervací (příp. z požadavků) pomocí funkce F4 z hlavičky výdejky se uživateli nabídne možnost vybrat expediční dávku, na kterou se uloží položky na příjmovém skladě.

 

Prohlížeč expedičních dávek

V prohlížeči expedičních dávek se jako náhled (preview) zobrazuje i prohlížeč položek s možností zobrazit přímo vybranou položku expediční dávky

 

Je zde možné navíc provádět tyto akce:

hromadně měnit stav označených expedičních dávek na "uzavřeno" (Alt+U) nebo "otevřeno" (Alt+O)
rušit výdej z označených expedičních dávek (F8)

 

Omezení, podmínky provozu

Na skladě s expedičními dávkami by se neměly provádět rezervace. Výdej se děje vždy bez vazby na přijatou objednávku, tudíž z volného množství...
Nelze stornovat dodávku s vazbou na expediční dávku (t.j. nelze pořídit storno položku pro takovou dodávku, stornovat hlavičku celého dokladu lze).
Nelze upravit množství na dodávce s vazbou na expediční dávku, ze které se již vydávalo.  Nelze vydat ručně z dodávky s vazbou na expediční dávku.
Expediční dávky lze vydávat jenom "vcelku".
Nelze upravit množství na výdejce z dodávky s vazbou na expediční dávku.
Nelze vytvořit vratku položky výdejky s vazbou na expediční dávku.

Související témata