Evidence spotřební daně (výdejky)

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Spotřební daň se eviduje na položkách příjemek a položkách výdejek.

Popis funkce

Funkce je určena plátcům spotřební daně a slouží k evidenci spotřební daně (SPD). Pro správnou funkci je nutno nastavit parametry (uživatel bude pracovat s SPD). Druhou podmínkou je správné nastavení SPD na jednotlivých skladových položkách. SPD se na každé skladové položce eviduje s časovou značkou, takže k jedné skladové položce se eviduje několik hodnot SPD, vždy s datem, od kdy tato hodnota platí.

Evidence spotřební daně u skladové položky

 

Třetí zásadní podmínkou je správné zadání SPD na položkách výdejek. Hodnota se automaticky předvyplní pomocí informací na skladové kartě.

Program evidenci podporuje tím, že každá položka výdejky eviduje výši SPD samostatně a lze ji i samostatně účtovat vhodným nastavením účetních souvztažností.

 

Nastavení práce s SPD

Ve sdílených parametrech MTZ a odbytu je nutné zaškrtnout, zda se má na příjemkách a výdejkách pracovat se spotřební daní.

Nastavení parametru "Pracovat na P a V se spotřební daní"

 

Výdejka

V hlavičce výdejky se objeví možnost "Nárokovat vrácení spotřební daně" (osklvydejhd.spdnarok).

Parametr pro nárokování vrácení SPD v hlavičce výdejky

 

 

Pokud je tato hodnota nastavena, na položce výdejky se zpřístupní pole "Spotřební daň" (osklvydejit.spdan).

Spotřební daň na položce výdejky

 

Účtování o SPD

Na položce výdejky lze účtovat o spotřební dani pomocí odpovídající položky souvztažnosti.

Nastavení souvztažnosti pro účtování o spotřební dani

 

Daňový sklad pro SPD

Sklad lze označit jako daňový sklad pro spotřební daň.

Příjem a výdej na takovém skladě je vždy bez spotřební daně. (Převod z tohoto skladu ale způsobí, že na příjmovém (nedaňovém) skladě se automaticky zaškrtne parametr "Počítat spotřební daň" a evidenční cena převedených položek se navýší o vypočtenou spotřební daň.)

Daňový sklad pro spotřební daň

 

Omezení, podmínky provozu

Funkci lze použít jenom u firem, které jsou vedeny jako plátci spotřební daně.

Související témata

Evidence spotřební daně u skladových položek

Evidence spotřební daně na příjemkách