Evidence minimální marže

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Minimální marži lze zadat u skladové položky, u skupiny skladových položek, příp. u skladu.

Hlídání prodeje s minimální marží se provádí na přijatých objednávkách, výdejkách, fakturách a na prodejních pokladnách.

Popis funkce

Minimální marže slouží ke hlídání cen prodávaných položek. Zadává se jako procento rozdílu prodejní ceny položky a její průměrné evidenční ceny, přičemž ji lze zadat na těchto místech (zároveň tomu odpovídá priorita použití):

1.u skladové položky
2.u skupiny skladových položek
3.u skladu

Znamená to, že minimální marže zadaná u skladové položky má větší prioritu, než minimální marže zadaná u skupiny skladových položek, příp. u skladu.

Pokud je v parametrech skladu nastaveno, že se má při prodeji položek dodržovat minimální marže, systém při automatickém prodeji (na přijatých objednávkách, výdejkách, fakturách a prodejní pokladně) zjistí, jaká je "minimální prodejní cena", za kterou se musí daná položka prodat tak, aby splňovala zadanou minimální marži. Pokud je cena vypočtená dle cenového systému menší, než "minimální prodejní cena", použije se jako prodejní cena právě tato "minimální prodejní cena".

V případě, že je možné prodejní cenu zadat ručně (při ručním pořizování položky objednávky, výdejky nebo faktury), systém před uložením položky zjistí "minimální prodejní cenu" a použije ji jako výslednou prodejní cenu v případě, že vypočtená cena dle cenového systému je menší. Pokud v parametrech skladu není nastaveno dodržování minimální marže, ale uživatel má ve svých osobních parametrech MTZ-odbytu nastaveno upozorňování na prodej pod minimální marží, zobrazí se upozorňující hláška.

Zadání minimální marže u skladové položky


 

Zadání minimální marže u skupiny skladových položek

 

Zadání minimální marže u skladu

 

Příklad prodeje s minimální marží

Minimální marže zadaná u skladu: 3%, minimální marže zadaná u skladové položky: 5%.

V parametrech skladu je nastaveno "dodržovat minimální marži".

Průměrná evidenční cena položky je 1000,-.

Minimální prodejní cena (pro dodržení minimální marže) je 1050,- (použije se minimální marže uvedená přímo u skladové položky, která má větší prioritu než minimální marže zadaná u skladu).

Pokud cenový systém vrátí cenu menší než 1050, použije se jako prodejní cena 1050,-. Pokud cenový systém vrátí větší cenu, použije se standardně tato vypočtená cena.

 

 

Související témata

Cenové systémy

Výpočet prodejní ceny podle různých cenových systémů