SetFixedRows

Top  Previous  Next

SetFixedRows(n:integer) ukotví prvních n řádků reportu, rolování listem potom probíhá pod ukotvenou částí

 

 

Ukotvení prvních 3 řádků reportu: