Řešené příklady

Top  Previous  Next

Řešené a komentované příklady z Vision ERP Reports.

Příklady jsou uvedeny tak, aby byly maximálně jednoduché a prezentovaly možnosti Vision ERP Reports, v některých případech jsou uvedeny možnosti dalšího rozšíření reportu případě návrhy na jeho zlepšení, případně nedokonalosti uvedeného řešení. Příklady vždy probírají jak část designu reportu tak komentovanou část skriptu reportu, poslední částí, je kompletní nekomentovaný skript.

 

Příklady budou postupně doplňovány tak, aby vznikla kompletní databáze vzorových řešení, ze který bude možno vyjít při tvorbě nového reportu.