Report s filtrem a změnou třídění

Top  Previous  Next

V tomto příkladu se naučíte zobrazit data z databáze. Naučíte se jak zadávat filtr zadaný v reportu do klauzule WHERE a pomocí komponent TCheckBox umožníte uživateli reportu změnit třídění změnou klauzule ORDER BY dotazu.

 

Report dle zadaného období zobrazí výkaz nemocnosti zaměstnanců a umožní změnit jejich utřídění

 

 

pro zobrazení dat použijeme dotaz:

 

SELECT mzosobnikarty.prijmeni+'' ''+mzosobnikarty.jmeno as clovek,

      nemoc.rok_id,nemoc.rodne_cislo_id,nemoc.osobni_cislo_id,nemoc.neschopen_od,nemoc.neschopen_do

      FROM DBA.mznemoc2009 as nemoc,DBA.mzosobnikarty

      WHERE rok_id=nemoc.rok_id and rodne_cislo_id=id_rodne_cislo and

      nemoc.data_id=mzosobnikarty.data_id  and

      (nemoc.data_id = ggetdataid() or ggetdataid()>=999)

      and (YMD(nemoc.rok_id,nemoc.proplatit_M,1)>=:qvar_date1 and

      YMD(nemoc.rok_id,nemoc.proplatit_M,1)<=:qvar_date2)

 

 

      ORDER BY rok_id, osobni_cislo_id, id_poradi

 

resp.

 

      ORDER BY rok_id, clovek