Plánování požadavků na výrobu

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

související témata

Použití funkce

Funkce slouží k naplánování požadavků na výrobu (položek přijatých objednávek). Je přístupná z prohlížeče požadavků na výrobu nebo z hlavičky přijaté objednávky

Umístění plánovacích funkcí v nástrojové liště prohlížeče požadavků na výrobu

Tlačítko pro naplánování operací položek přijaté objednávky

Popis funkce

Vlastní zaplánování vybraných požadavků (1 nebo více) lze provést kliknutím na ikonu (naplánování operací) nebo stisknutím kombinace kláves Alt+K (na přijaté objednávce kliknutím na tlačítko Plánování).

Program uživateli nabídne dialogové okno (obr. 3), ve kterém lze zvolit parametry, dle kterých se plánování provede.

Parametry algoritmu plánování požadavků na výrobu

Popis jednotlivých možností:

Typ plánu ... tento parametr rozhoduje o výběru algoritmu, který bude použit pro zaplánování operací.
dle průběžné doby ... operace se na zdroje plánují tak, jako by na nich doposud nebyly zaplánovány operace z jiných výrobních příkazů příp. požadavků na výrobu (plánuje se do volné kapacity zdrojů). Může takto dojít k přeplnění kapacit zdrojů (konfliktům), které následně musí odpovědná osoba vyřešit.
kapacitní ... při plánování se zohledňují dříve zaplánované operace z jiných výrobních příkazů příp. požadavků na výrobu, takže by nemělo dojít k přeplnění kapacit zdrojů. Tímto způsobem ovšem uživatel nemá možnost ručně ovlivnit zaplánování příkazu
Upřednostnit termíny ... nastavení tohoto parametru rozhoduje o tom, jaký datum a čas bude použit pro plánování
zadané v tomto dialogu ... pro plánování všech vybraných požadavků na výrobu se použijí hodnoty z oddílu Termíny plánování
z požadavků ... tento parametr je pro plánování požadavků nepřístupný
z výrobních příkazů ... tento parametr je pro plánování požadavků nepřístupný
Termíny plánování ... slouží k nastavení datumu a času, od kdy se má plánovat (dle zvoleného způsobu plánování)
Způsob plánování ... na tomto místě může uživatel zvolit, zda chce plánovat dopředně (od zvoleného datumu dále do budoucnosti), kdy výsledkem je nejdřívější datum ukončení výroby, nebo zpětně (od zvoleného datumu zpět do minulosti), kdy výsledkem je nejpozdější datum, kdy musí být výroba zahájena, aby nebyl překročen termín dodání.
Parametry plánu (dočasné - pouze pro danou akci. Trvalé nastavení je potřeba provést v parametrech plánování)
operace plánovat i částečně (přerušené jinou operací) .. operace se zaplánuje do mezery mezi jinými operacemi, i přesto, že se nezaplánuje celá
zohlednit zaplánování polotovarů .. tento parametr je pro plánování požadavků nepřístupný
zohlednit termíny požadavků na vstupující materiál .. tento parametr je pro plánování požadavků nepřístupný
Použité zdroje .. v tomto prohlížeči jsou zobrazeny zdroje použité na vybraných požadavcích na výrobu

Omezení, podmínky provozu

Aby bylo možno požadavek na výrobu plánovat, musí být splněny následující podmínky:

pro vyráběnou položku (skladová položka na výrobním požadavku) musí existovat kusovník včetně technologického postupu
operace technologického postupu musí mít stanoveny minimálně operační (přípravné) časy
operacím musí být přířazeny zdroje, na kterých se budou operace realizovat
tyto zdroje musí mít zaškrtnut parametr použití ve výrobě a musí mít vyplněný kapacitní kalendář

Související témata

Evidence zdrojů

Vytížení zdrojů

Naplnění kapacitního kalendáře