OnEval

Top  Previous  Next

Událost OnEval

 

Událost OnEval je vyvolána vždy když se buňka přepočítává (Eval) stiskem F9 nebo tlačítka

Stejně jako zámek (Lock) buňky i událost OnEval buňky zabrání ruční editaci buňky! Pokud tedy buňka obsahuje událost OnEval nelze ji uživatelsky editovat.

 

Věnujte prosím pozornost rozdílu zápisu do buňky která událost obsahuje a zápisu do ostatních buňek reportu:

Do buňky, která obsahuje událost OnEval se zapisuje naplněním hodnoty Value, do ostatních buněk reportu se zapisuje pomocí Sheet.Formulas

 

Následující událost OnEval buňky A3 zapíše do A3 100 a do A4 také 100, do této buňky nelze zapsat hotnotu pomocí Sheet.Formulas[1,3]:='100';

Hodnota Value má vždy předost před Formulas!

 

procedure List1A3OnEval(Sender : TCellProperty);

begin

 Value:='100';                    

 Sheet.Formulas[1,4]:='100';                

end;