OnDblClick

Top  Previous  Next

Událost OnDblClick

 

Udlálost se vyvolá při poklepání na buňku.

 

Příklad

Následující skript zobrazí číselník států poklepáním na buňku D14 jako filtr se použije hodnota (Value) zadaná (Br.Params.ParamByName('ch').AsString:=Value;) v této buňce tedy pokud je v D14 hodnota 'a' jsou zobrazeny všechny státy začínající 'a'

 

procedure List1D14onDblClick(Sender: TCellProperty);

var

 Br: TBrowser;

begin

 Br := TBrowser.Create(nil);

 try

   Br.Name := 'BrStatyCustom';

   Br.Caption := 'Číselník státu';

   Br.PrimaryKeys.Add('id_stat');

   Br.SQL.Add('select * from dba.gstaty where CHARINDEX(:ch, id_stat ) = 1 ');

   Br.Params.ParamByName('ch').AsString:=Value;

   Br.TableName := 'dba.gstaty';

   Br.FreeOnClose := True;

   Br.ShowModal;

 except

   Br.Free;

 end;

end;

 

Vyvolaný browser DblClickem na D14 bude potom vypadat: