Frame

Top  Previous  Next

Frame:TRmFrame

 

Definuje pravé a dolní orámování buňky. Lze změnit barvu, styl a tloušťku orámování. Orámování se aktivuje v připadě kdy barva čáry je různá od clNone. Šířka čáry je omezena na 1-2px. Styl čáty muže nabývat hodnot: psSolid,psDash,psDot,psDashDot,psDashDotDot. Což odpovídá stylův na obrázku

Styl čáry lze použít pouze pro tloušťku 1px tedy Width:=1. Pokud Je width=2 styl čáry se neuplatní.

 

Použití například ve stylu:

 

var

 Style: TReportStyleItem;

 Styles: TReportStyles;

begin

 Styles := ReportProperty.Styles;

 Styles.Clear;                  

 With Styles.Add do

 begin            

   Name := 'Style';

   Format:=6;

   Font.Style:=fsBold;

   Background:=$00CAE4FF;            

   Frame.RightLine.Color:=clBlue;

   Frame.BottomLine.Color:=clBlue;

   Frame.BottomLine.Style:=psDot;                                

   DisplayFormat.FormatStr:='%2.n';

   DisplayFormat.Kind:=fkNumeric;                                                                        

 end;

 Sheet['A1:G1'].Style:='Style';

end;