Kontrola stavů majetku

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Funkce pro kontrolu ročního zpracování je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Konfigurace majetku | Kontrola stavů majetku:

Umístění funkce

Popis funkce

Funkce provádí kontrolu stavů majetku ke konci fiskálního období a na počátku období následujícího. Kontrolují se hodnoty cen pro odpis a zůstatkové hodnoty účetní a daňové za jednotlivá konta. Funkce pouze vyhodnotí kumulovaně za jednotlivá konta investičního majetku, zda stavy na konci starého a počátku nového (počáteční stav) nevykazují nějaké rozdíly.

Jestliže vzniknou nějaké rozdíly u libovolného konta resp. položky, pak je dobré si detailní kontroly provést  pomocí výstupů "Majetek / Dlouhodobý majetek / Stavy / 14 Soupis zařazených karet+odpisy, ZH (dle období)"  nebo  "Majetek / Dlouhodobý majetek / Stavy /15 Soupis zařaz. karet+odpisy,opravky(dle období)". Sestavy obsahují parametr "aktuální období" (původní - stávající období) a "počáteční stav"(nové - následující období).

Umístění kontrolních sestav (správce sestav F7)

 

Funkce je součástí ročního zpracování, ovšem z důvodu kontroly je možné ji použít samostatně.

 

V případě vzniklého rozdílu je třeba problém řešit s technickou podporou dodavatele.

 

Funkce odhalí veškeré zásahy do majetku jak v jednom, tak druhém období, které nebyly provedeny systémově. Tj. např. při dodatečných změnách ve stávajícím roce, které se pomocí ročního zpracovaní nedostanou do následujícího období

 

Příklad:

Provede-li se dodatečně (tedy po již minimálně jednou provedeném ročním zpracování) vyřazení a roční zpracování se nezopakuje, projeví se chyba rozdílnými stavy

 

 

Roční zpracování

V rámci ročního zpracování se funkce pustí jako jeden z bodů, pokud se zjistí rozdíly v konečných a počátečních stavech, nejprve se nabídne tabulka kde jsou kumulovaně rozdíly mezi cenami a zůstatkovými hodnotami s možností tisku, následně se roční zpracování  ukončí.

Pokud jsou rozdíly nulové, tabulka se vůbec nezobrazí a roční zpracování pokračuje.

 

Funkce "kontrola stavů" při ročním zpracování

 

Omezení, podmínky provozu

Aby funkce mohla správně vyhodnotit stavy musí být splněny následující podmínky:

funkci je nutné aktivovat v posledním měsíci fiskálního období
musí být provedená všechna měsíční zpracování - tedy všechny účetní odpisy musí být zpracovány
musí být provedeno roční zpracování
žádné z předchozích zpracování nesmí být stornováno

Zpracování účetních a daňových odpisů

 

Je dobré si uvědomit, že kontrolu je nutné spouštět ve "starém" období"

Tj. bude-li se např. kontrolovat roční zpracování za období 01.01.2014 - 31.12.2014., je potřeba mít nastaveno období 12/2014. Pak se zkontroluje stav k 31.12.2014 a počáteční stav období začínajícím 01.012015.

Související témata

Roční zpracování