Přehled zaúčtování DPH

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

nastavení DPH v roce pořízení

úprava odpočtu DPH

hromadné nastavení úpravy odpočtu

přepočet odpočtu DPH

zpracování (zaúčtování) odpočtu DPH

přehled karet splňující parametry pro zpracování odpočtu DPH

přehled zaúčtování DPH

náhled v prohlížeči karet dlouhodobého majetku

Umístění

Funkce pro hromadné nastavení koeficientu odpočtu DPH je umístěna v hlavním menu Majetek | Odpočet DPH | Přehled zaúčtování  DPH:

Umístění funkce

 

Popis funkce

Prohlížeč obsahuje jednotlivá provedená (alespoň jednou) zpracování odpočtu a vyrovnání DPH v aktuálním roce. Tedy vždy maximálně dva záznamy. Tj. po provedeném zpracování = zaúčtování odpočtu DPH nebo vyrovnání DPH.

Seznam zpracování odpočtu DPH

Záznam obsahuje informaci o provedené dávce. Tedy kdo, kdy, doklad...

Formulář s informace bez možnosti editace

Možnosti prohlížeče

V záhlaví prohlížeče jsou umístěny funkce pro speciální úkony s dávkami.

Funkce pro práci s odpočty DPH

Popis  funkcí

Funkce pro prohlížení dokladu, kterým byla dávka zaúčtována, je umístěna v záhlaví prohlížeče jednotlivých dávek. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves ALT+ D. Funkce je určena pro prohlížení dokladu vytvořeného zároveň s dávkou měsíčního zpracování odpisů. Doklad je vázán jak s dávkou měsíčního zpracování tak s jednotlivými pohyby o provedených účetních odpisech u karet dlouhodobého majetku.

Funkce pro stornování dávky je umístěna v záhlaví prohlížeče a to buď úpravy odpočtu DPH nebo vyrovnání DPH, podle povahy záznamu. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves ALT+ S.

Funkce pro opakované zpracování. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves ALT+ Z. Dávka musí být již minimálně jednou zpracována a tady se provede pouze opakování dávky.

Funkce pro přeúčtování dokladu, kterým byla dávka zaúčtována. Vyvolání funkce se provede stiskem kombinace kláves ALT+ P.

Pokud chcete změnit celý doklad (např. včetně řady), nejen položky dokladu, je nutné zvolit funkci pro vytvoření nového dokladu.

 

Související témata

Odpočet DPH

Vyrovnání DPH