Vision Reports

Top  Previous  Next

Seznam témat:

Vision ERP Reports

 

Vision ERP Reports

je nástroj, který má primárně sloužit k manažerským výstupům. Obecně lze říci že je to nástroj, který umožňuje zadávat jednoduchým způsobem data v tabulkové formě, následně je zpracovat a zobrazit. Vision Reports je kombinace spreadsheetu se základní funkčností, skriptováním a FastReportu dohromady v jednom nástroji, který všechny tyto části spojuje a zastřešuje. Lze samozřejmě použít pouze některé části, a některé zcela vynechat. Toto řešení je zcela "nezávislé" na Vision ERP a naopak plně integrované do Vision ERP. Obrovskou výhodou tohoto nástroje by mělo být integrování standardních databázových komponent a browserů tak jak je známe z Vision ERP přímo do spreadsheetu a jejich přímé napojení. Takovou provázanost žádný jiný komerční nástroj nenabízí a hlavním cílem bylo právě provázat funkční a jednoduché zadávání dat v tabulkové (například) formě a přímé získávání (případně zapisování) dat do databáze Vision ERP.

 

Okruh aplikací, které lze vytvořit ve Vision ERP Reports je omezen snad jen vlastní fantazií, možnostmi fastskriptu a fastreportu, to co právě teď neumí lze s větším či ještě větším úsilím doplnit.

 

Mějte prosím na paměti že Vision ERP Reports za vás nevyřeší žádnou agregaci dat, žádné předpřipravení tabulek, ale umožní vám takové akce spustit a takto připravená data zobrazit, drillovat, analyzovat, exportovat do MS Excel, tisknout, filtrovat atp.

 

V krátkosti lze říci že pomocí tohoto nástroje můžete vytvořit jednoduchý report na vyplnění nebo zobrazení různých nesmyslných formulářů, jako například faktury, daňová přiznání, rozvahy, výsledovky nebo použít k zobrazení a prezentaci dat pomocí grafů ... až po report, který bude hrát piškvorky, lodě nebo GO (pokud zvládnete algoritmus napsat pomocí skriptů)

 

Jak to třeba může vypadat (a není to screenshot z MS Excel):

 

 

Užijte si to ve zdraví, how-to následuje ...

 

Související témata

Nový report

Reports Basics

Hlavní části

Skriptování

Řešené příklady