Tlačítka

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

Popis funkce

Tlačítko  (button) je v grafickém uživatelském rozhraní pravděpodobně jeden z nejpoužívanějších ovládacích prvků, který dovoluje uživateli v aplikaci spustit nějakou určitou událost.

Tlačítko může mít různé tvary a běžně se na něj kliká jedenkrát levým tlačítkem myši, případně může být s tlačítkem vázaná kombinace kláves, která spustí stejnou akci.

Standardní funkce tlačítek

Tlačítko OK pro potvrzení akce (např. zavření okna s uložením provedených změn...)

 

Tlačítko Storno pro zrušení akce (např. zavření okna...)

 

Exit tlačítko pro ukončení programů, okna...

 

Tlačítka určená k ovládání detailu

 

Funkce pro přidání nového záznamu do tabulky ( seznamu ).  Vyvolání funkce se provede stiskem  klávesy Insert

 

Funkce pro odstranění aktuálního záznamu z tabulky ( seznamu ), vymaže zvýrazněný záznam na pozici kurzoru. Vyvolání funkce se provede stiskem  klávesy Delete

 

Funkce pro úpravu aktuálního záznamu, tj. zobrazí formulář s již zadanými daty záznamu s možností oprav dle pravidel příslušných pro zobrazený formulář. Vyvolání funkce se provede stiskem  klávesy Enter

Příklady tlačítek

Formulář karty dlouhodobého majetku - příklady tlačítek

Související témata

Ovládání editačních dialogů