Sloučení duplicitních kontaktů

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Funkce je přístupná v menu GDPR |Evidované osobní údaje:

Umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce slouží ke sloučení duplicitních kontaktů, které vznikly např. během konverze dat s ohledem na GDPR.

 

Na speciálním dialogu se zobrazí všechny kontakty a fyzické osoby (firmy).

Jejich seznam lze zúžit buďto standardním filtrováním nad prohlížečem, příp. lze využít samostatná políčka pro zadání (i části) příjmení a/nebo jména osoby.

Po stisku "Vyhledat (F3)" se seznam "vyfiltruje" dle zadaných hodnot.

Seznam kontaktů

 

Ze zobrazených kontaktů se vyberou ty, které je potřeba sloučit a tyto se hromadně označí. Pozor na typ – musí to být "Kontakt", ne "Firma (fyzická osoba)".

Poté se stiskem tlačítka "Sloučit kontakty" vyvolá standardní prohlížeč pro slučování kontaktů.

Výběr kontaktů pro sloučení

 
Kontakt, který je veden jako zaměstnanec, se automaticky přednastaví jako "správný" (zeleně).

V případě, že by takový kontakt neexistoval, je nutné správný kontakt zvolit ručně (F3).

Označení kontaktu - zaměstnanec

 

Stiskem F2 se provede sloučení kontaktů s daným označeným "správným" kontaktem.

Následně se všechny sloučené (duplicitní) kontakty označí jako "nepoužívat" a "ke smazání".

Označení kontaktu - zaměstnanec

 

Na dialogu evidovaných osobních údajů se tyto kontakty zobrazí šedě.

Označení "vymazaných" kontaktů

 

Následně je nutné tyto kontakty ručně označit a zavolat funkci pro anonymizaci údajů (Ctrl+F8 Anonymizovat).

Výběr kontaktů pro anonymizaci

 

V případě, že na označené kontakty neexistují v databázi žádné vazby, kontakty se fyzicky odstraní.

V opačném případě dojde k jejich „anonymizování“ – údaje se odstraní a jména se „vykřížkují“.

Výsledek anonymizace

 

Související témata

GDPR (ochrana osobních údajů)