Ovládání menu do verze 191 včetně

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

položky základní lišty Vision ERP

menu

 

 

Zde popis ovládání menu IS Vision ERP do verze 191 včetně. Od verze 193 se změnilo prostředí a základní ovládání IS Vision ERP je pomocí tzv. aktivní plochy.

Popis funkce

Všechny funkce informačního systému se vyvolávají z menu, které lze navíc uživatelsky přizpůsobit. Po spuštění se uživateli v základním nastavení zobrazí tento panel:

Hlavní panel

 

 

Položky základní lišty Vision ERP do verze 191 včetně

Hlavní panel

Hlavní panel programu Vision ERP, kde je umístěno tlačítko pro spouštění hlavního menu Vision ERP a po jeho pravé straně se postupně řadí další tlačítka – zástupci navigátora a všech aktuálně otevřených, tzn. aktivních formulářů (což usnadňuje přechod mezi aktivními formuláři).

Tlačítko pro spouštění hlavního menu

 

Menu, navigátor

Volbou tlačítka hlavního menu programu Vision ERP je možné zobrazit v něm obsažené programové funkce (dále jen akce), alternativně také stisknutím kláves Ctrl+Mezerník.

Hlavní menu programu obsahuje vždy pouze povolené akce přihlášeného uživatele, tak jak jsou uživateli přiděleny ve správci uživatelů

Menu

Navigátor

 

Volba navigátoru či menu je dána nastavením osobních parametrů.

V hlavním menu je možné pomocí klávesy Šipky volit příslušné akce a jejich výběr následně potvrdit stiskem klávesy Enter. Požadovanou akci lze také jednoduše zvolit i myší.

 

Nástrojová lišta

Pod tlačítkem hlavního menu je umístěna nástrojová lišta, tj. plocha, na kterou je možné volitelně umístit zástupce nejčastěji používaných akcí. Nástrojovou lištu má každý z uživatelů nastavenou dle svého uvážení.

Nástrojová lišta uzpůsobená konkrétnímu uživateli

Jednotlivé akce nebo přímo moduly je možné umístit (odstranit) na lištu pomocí dialogu vyvolaného buďto myší (pravé tlačítko v prostoru nástrojové lišty) nebo klávesovou zkratkou Ctrl+F11. Další možností je přetáhnout myší akci nebo celou složku z Navigátoru (viz dále). Každé akci může uživatel přiřadit klávesovou zkratku. Některé akce mají tuto zkratku již přiřazenou od výrobce a lze ji změnit.

Formulář pro nastavení akcí

 

Informační lišta

Pod pruhem nástrojové lišty je umístěna informační lišta – udává informace o aktuálním nastavení programu a to:

zvolený měsíc a rok účetního období (v závorce pořadové číslo měsíce), je možné změnit poklepáním na tlačítko „Změnit období“ (tj. ikona „kalendář“),
systémové datum,
systémový čas,
jméno databáze a v závorce nastavené číslo provozovny.
aktuálně přihlášený uživatel, přičemž poklepáním na ikonu „uživatel“ je možné přihlášeného uživatele odhlásit či změnit,
aktuální děj programu.
verze databáze a programu

Základní informace o programu

Stiskem klávesy F1 je zobrazený elektronický manuál – nápověda k programu Vision ERP. Nápovědu lze zobrazit v každé části programu Vision ERP.

 

Menu

 

Klasické menu

Při prvním spuštění je program nastaven pro zobrazování menu v klasickém provedení.

Hlavní menu  Vision ERP

Po zvolení funkce (zmáčknutí tlačítka myši) se menu uzavře.

 

Navigátor

Navigátor představuje další možnost přístupu k funkcím programu. Lze jej kdykoliv otevřít klávesovou zkratkou Ctrl+Tab. Z navigátoru lze funkce přímo spouštět nebo jej použít k přizpůsobení nástrojové lišty hlavního panelu. Pomocí myší lze přetáhnout kteroukoliv větev z navigátoru do nástrojové lišty na hlavním panelu a zpět.

Navigátor

Navigátoru lze dát přednost před klasickým menu zapnutím volby v osobních možnostech programu. Potom se bude Navigátor zobrazovat také stiskem hlavního tlačítka Vision.

Osobní nastavení

Užitečnou funkcí je možnost vybrat část menu a vyčlenit ji do samostatného navigátoru. Panely s dílčími navigátory je pak možné libovolně rozmístit po obrazovce. Rozmístění si program pamatuje. Pokud jsou později navigační okna překryta pracovními okny, lze klávesovou zkratkou Ctrl+Tab navigátory vždy vytáhnout do popředí.

Vyčleněné navigátory

 

Menu pro úpravu navigátoru se nabídne po stisku levého tlačítka myši na akci.

Klávesové zkratky

Klávesová zkratka

Popis

Ctrl+Alt+F10

možnosti programu sdílené

F7

tisk sestavy - vyvolání

Ctrl + F5

editor sestav

Ctrl+Alt + I

interaktivní SQL

Ctrl+Alt + C

central

Ctrl+Alt + D

výpis databází a připojení

Ctrl+Alt + F12

editor konfigurace ("slovník")

Ctrl + F12

správce uživatelů

Související témata

Přizpůsobení menu aplikace

Přizpůsobení tlačítkové lišty

Funkce správce uživatelů