Položky typu číslo

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

 

Popis funkce

Položka typu číslo může obsahovat pouze znaky 0..9.

Zadání hodnot pomocí kalkulačky

 

Většinou je položka typu číslo vázaná s editačním prvkem "kalkulačka".

Související témata

Položky typu datum

Položky typu výběr z několika možností

Položky svázané s číselníkem

Položky typu "zaškrtávací pole"

Položka pro přiložené dokumenty

Ovládání editačních dialogů