Parametry GDPR

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Pro správnou funkci programu z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR (General Data Protection Regulation, zkratka GDPR) je třeba nastavit hodnoty parametrů, které správné chování ovlivňují. Tato funkčnost je umístěna v menu GDPR | Parametry GDPR a je rozdělena do několika záložek.

Umístění  GDPR

Popis funkce

 Záložka Obecné

Formulář parametry GDPR - záložka obecné parametry

Popis položek:

Sekce Udělování souhlasů (nastavení parametrů GDPR pro odesílání žádostí):

 

URL adresa – adresa webových stránek, na nichž bude uživateli umožněno vyjádřit souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, v případě jiné agendy účelu s jiným přiřazeným dokumentem.
Čekací doba pro odeslání zprávy [s] - počet sekund, po který čeká program na odpověď serveru souhlasů.

 

Definice Účelů a Šablon je přístupná z menu Konfigurace | Odesílání dokumentů s žádostí o potvrzení

Formulář Parametry odesílání dokumentů

 

 

Formulář Účely pro vyjádření souhlasu


 

Popis položek:

Název - popisný název účelu
Účel (popis) - podrobný popis účelu
Vytvořil, Vytvořeno - kdo a kdy účel vytvořil
Agenda - agenda Vision32, pro kterou bude šablona používána
Aktivní - zda je možno šablonu používat

 

Formulář Šablona souhlasu s dokumentem

Popis položek:

Název - popisný název šablony
Šablona (sestava) - sestava agendy, která bude předmětem odsouhlasení (GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů, návrh smlouvy,...)
Účel souhlasu - nese agendu, ve které bude šablona používána
Vytvořil, Vytvořeno - kdo a kdy účel vytvořil
URL adresa - URL adresa bude spojena i jednoznačným identifikátorem serveru souhlasů (GUID souhlasu) a zaslána v mailu cílovému uživateli (kontaktu)
Platnost odkazu [dny] – pokud uživatel nepoužije stránku pro udělení souhlasu do nastaveného počtu dní, odkaz pozbyde platnosti a je třeba ho znovu vygenerovat.
Předmět mailu, Text mailu před odkazem, za odkazem  – cílovému uživateli (kontaktu) odeslaný mail bude mít uvedený předmět, před výše popsaným odkazem bude uveden text před, za odkazem text za
Aktivní - šablona se používá/nepoužívá

 

 

Sekce Zobrazování osobních údajů:

 

Znaky nahrazující nepřístupné osobní údaje – řetězec znaků, který se zobrazuje uživateli místo osobních údajů, které nemá oprávnění vidět s ohledem na jeho GDPR úroveň.

 Příklad zobrazení

 

 

Formulář pro tisk evidovaných osobních údajů – formulář, kterým lze zobrazit a následně vytisknout evidované osobní údaje vybraných osob (kontaktů nebo fyzických osob - firem).

 

Záložka Účely souhlasu

Jedná se o uživatelský číselník, naplnění číselníku účelů souhlasů se zpracováním osobních údajů je zcela v rukách uživatele. Jde o pojmenované účely, z nichž každá z následujících šablon bude obsahovat jeden. Pojmenovaný účel může v popisu obsahovat výčet atomických účelů.

Účely souhlasu

 

Záložka Šablony žádostí pro zaslání

Naplnění číselníku šablon souhlasů. Jedná se o seznam všech potřebných formulací žádostí o souhlas ve formátu sestavy vytvořené v návrháři sestav Vision s popisem a možností nastavení Aktivní/Neaktivní (gfsablony).

Šablony žádostí

Vzory sestav

S verzí programu 187.xx jsou distribuovány i vzorové sestavy, které mohou sloužit jako základ pro jednotlivé firemní šablony nebo vytvoření varianty formuláře pro písemný souhlas. V prvním případě je sestava použita při generování žádosti o souhlas pro webové stránky (Souhlas se zpracováním osobních údajů - web), druhá sestava je použitelné pro tisk po přiřazení k prohlížeči kontaktů (Souhlas se zpracováním osobních údajů - tisk).

Doporučujeme v sestavách měnit pouze texty, případně se spojit s podporou firmy Vision.

 

Správce sestav

Záložka Lhůty důvodů

Definice lhůt (časových intervalů) pro stanovení konce platnosti důvodů GDPR.

 

Konec platnosti důvodu se vypočte od data uvedeného níže. Ze všech souvisejících dokladů nebo záznamů se vždy vybere ten důvod, který končí nejpozději a tento se uloží k příslušné firmě.

Referenční (počáteční) datum pro výpočet konce důvodu se určí následovně:

Poptávka (oslovení dodavatelé - konec důvodu od ISNULL(platido, platiod))
Nabídka (konec důvodu od ISNULL(datplatnab,ISNULL(zmeneno,zalozeno)))
Vydaná objednávka (konec od ISNULL(terminskut,ISNULL(zmeneno,zalozeno)))
Smlouva ve spisové službě (konec důvodu od platido)
Zakázka, projekt (konec důvodu od ISNULL(termin,ISNULL(zakdatum,ISNULL(zmeneno,zalozeno))))
Přijatá objednávka (konec důvodu od ISNULL(termin,zakdatum))
Přijaté plnění (konec důvodu od datzdpln)
Uskutečněné plnění (konec důvodu od datpln)

 

Lhůty pro daňové doklady nelze uživatelsky měnit (jsou stanoveny zákonem o DPH).

Související témata

GDPR (ochrana osobních údajů)

Evidované osobní údaje