Nastavení struktury organizace

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

Umístění

Nastavení osobních parametrů je umístěn v hlavním menu Konfigurace | Možnosti programu sdílené | Nastaven9 struktury organizace:

Umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce určena pro stanovení  struktury organizace.

Formulář pro zadání struktury

 

Související témata