Správce uživatelských účtů

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

popis položek

Umístění

Funkce pro vytváření a editaci uživatelských účtů je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Správce uživatelských účtů. Nástroj je určen administrátorům. Ostatním uživatelům nástroj nabízí pouze omezenou funkcionalitu.

Umístění funkce

 

 

Popis funkce

Správce uživatelských účtů umožňuje přidávat, odstraňovat a editovat jednotlivé uživatelské účty IS Vision ERP. Systém rozlišuje buď konkrétní uživatele nebo uživatelské skupiny. Práva skupin automaticky dědí uživatelé, které jsou jejími členy. V základní instalaci IS Vision ERP jsou již přednastaveny skupiny UCTO, ODBYT, MAJETEK, MZDY, VYROBA. V praxi mívá toto rozdělení většinou pouze výchozí charakter a rozšiřuje se až následně na základě analýzy konkrétních procesních postupů dané firmy.

Seznam uživatelů a skupin uživatelů

Ostatní funkce

Umístění funkce "Exportovat do SQL"

Exportovat - Funkce umožní exportovat všechny vlastnosti vybraných uživatelských účtů ve formě souboru se skriptem SQL.

Kopírovat - Funkce umožní vytvořit kopii vybraného uživatelského účtu.

Vynutit změnu hesla - Funkce umožní u označených účtů nastavit příznak, který vyzve uživatele ke změně hesla při nejbližším přihlášení.

 

Popis položek

Záložky ve formuláři správce uživatelů

obecné - základní údaje uživatelského účtu (jméno, heslo...)
členství - ve skupinách
licence - licenční práva na jednotlivé moduly
databáze - práva na jednotlivé tabulky
akce - nastavení práv ke konkrétním akcím základního menu IS Vision ERP
restrikce a oprávnění - množina omezení, resp. povolení ovlivňující specifické oblasti IS Vision ERP
moduly - práva k jednotlivým modulům (účetnictví, výroba...)

 

Ostatní funkce

Funkce umožní exportovat všechny vlastnosti účtu ve formě souboru se skriptem SQL.

Funkce umožní vytvořit kopii vybraného uživatelského účtu.

 

Záložka obecné

Záložka obsahuje základní atributy uživatelského účtu.

Základní informace o uživateli

 

Popis položek:

ukončit při nečinnosti - při zakliknutí parametru a nastavení času funkce po zadané době nečinnosti  automaticky ukončí běžící program Vision ERP a odhlásí připojeného uživatele od databáze

 

Záložka členství

Záložka určuje množinu skupin, kterých je daný účet členem.

Nastavení členství ve skupině

 

Záložka licence

Zde je určeno jaké licenční okruhy bude daný uživatel "konzumovat". Množina nabízených licenčních okruhů odpovídá smluvnímu ujednání, na jehož základě byl dodán licenční soubor.

Nastavení licencí

 

Záložka databáze

Nejprve je dobré si uvědomit, ve kterých modulech se bude uživatel pohybovat, a co v rámci IS Vision ERP bude jeho pracovní oblastí. Na základě toho tedy určit zda a do které skupiny uživatelů bude patřit. Případně zhodnotit jak moc povolíme uživateli pracovat s daty.

Nejnižší úroveň - nastavení práv ke konkrétním tabulkám

 

Záložka akce

Zároveň však obvykle není nutné definovat práva až na této nejzákladnější úrovni a kombinuje se s možnostmi na záložce "akce", kde se přímo omezuje možnost otevřít konkrétní evidenci.

Práva k jednotlivým funkcím hlavního menu

 

Záložka restrikce a oprávnění

Někdy je potřeba ještě rozšířit nebo omezit práva k některým akcím. Tedy uživatel může pracovat v některé oblasti, ale nesmí např. mazat doklady nebo naopak má např. oprávnění (povolení) na uzamknutí resp. odemknutí dokladu.

Seznam restrikcí a oprávnění

Pro speciální požadavky existují v systému předdefinované typy omezení, tzv. restrikce, které řeší vždy nějaký konkrétně specifikovaný požadavek.

Nabídka restrikcí a oprávnění

 

Záložka moduly

Nastavení přístupu ke standardním funkcím IS Vision ERP.

Nastavení přístupu k jednotlivým modulům

 

Související témata

Odhlášení uživatele

Uživatelé a přístupová práva

Speciální restrikce a oprávnění

Správa licencí