Evidované osobní údaje

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Funkce je přístupná v menu GDPR |Evidované osobní údaje:

Umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce umožňuje zobrazit evidované osobní údaje vybraných kontaktů a fyzických osob (firem) a příp. je anonymizovat.

Na speciálním dialogu lze pomocí zadání (i části) příjmení a/nebo jména hledané osoby a stiskem "Vyhledat (F3)" zobrazit seznam všech kontaktů a fyzických osob (firem), které vyhovují danému zadání.
Tento seznam lze zúžit standardním filtrováním nad prohlížečem, příp. zadáním detailnějších údajů o příjmení a jméně.

Tlačítkem "Zobrazit vše (F4)" lze zobrazit všechny existující kontakty a fyzické osoby (firmy), tato akce ale může trvat delší dobu.

 

Evidované osobní údaje

 

Prohlížeč osob obsahuje mimo jiné tyto informace:

Typ - typ záznamu:

0 - kontakt

1 - fyzická osoba (nepodnikatel)

2 - fyzická osoba (podnikatel)

Hlavní důvod evidence - hlavní důvod evidence osobních údajů:

0 - důvod neexistuje

1 - právní důvod (dle firmy)

2 - zaměstnanec (platí do 30 let od ukončení pracovního poměru)

3 - udělený souhlas

Termíny, do kdy je možné evidovat osobní údaje - zobrazují se samostatně pro každý typ důvodu
Počet vazeb - počet vazeb kontaktu na firmy
Název a adresa firmy - u kontaktu se jedná o vazbu na hlavní firmu
Jednotlivé evidované údaje - jméno, adresa, telefony, e-mail, doručovací adresa...

 

Ve spodní části dialogu se pro označený záznam (kontakt nebo fyzickou osobu (firmu)) zobrazí seznam všech důvodů evidence osobních údajů setříděný dle konce platnosti evidence údajů.

U fyzických osob (firem) se zde zobrazují standardní právní důvody evidence.

U kontaktů se zobrazují právní důvody za všechny firmy, pod které daný kontakt patří a navíc se zde zobrazují i případné speciální důvody evidence:

998 - udělený souhlas k evidenci
999 - zaměstnanec (platí do 30 let od ukončení pracovního poměru)

 

Po označení vybraných záznamů a stisku tlačítka "Zobrazit osobní údaje (Ctrl+F2)" se zobrazí sestava s výpisem evidovaných osobních údajů.

Zadává se v parametrech GDPR:

Parametry GDPR

 

Pomocí funkce "Anonymizovat (Ctrl+F8)" lze provést anonymizaci osobních údajů označených osob.

Pomocí tlačítek "Sloučit kontakty", resp. "Sloučit firmy" lze provést sloučení duplicitních kontaktů, resp. sloučení firem.

 

Související témata

GDPR (ochrana osobních údajů)

GDPR důvody a jejich aktualizace

Anonymizace osobních údajů