Elektronická podání

Top  Previous  Next

Seznam témat:        

popis funkce

zprovoznění modulu

vazba na ostatní části systému

 

Popis funkce

Modul eGovernment - elektronická podání je nástrojem systému Vision ERP pro elektronickou komunikaci s ČSSZ VREP (Veřejné rozhraní pro e-Podání), s Daňovým portálem MFČR EPO (Elektronické podání) a tvorbu dávek, které nelze přímo odesílat na patřičný portál (Súvaha, Výsledovka pro Slovensko, hlášení Intrastatu, ...) . Modul je integrální součástí aplikace Vision ERP, některé podpůrné knihovny a soubory jsou obsaženy v souboru EP.zip (plugin nebo také přídavný modul) a obvykle se jeho rozbalený obsah nakopíruje do adresáře Vision32\Plugins.

 

Základem evidence elektronických podání jsou 2 seznamy:

seznam dávek EP, kde lze mj. najít ID dávky přidělené VREP a stav dávky,
historie dávky (váže na vybranou dávku), kde je možné nalézt podrobnější informace o vzniku a odesílání vybrané dávky a také data dávky ve formátu XML.

 

Zprovoznění modulu

Podmínky funkčnosti

Na stanici je nainstalován minimálně operační systém Windows XP s SP3 a výše
Stanice má přístup na internet
Na stanici je instalován Internet Explorer verze alespoň 5.5 (pro podporu 128-bitového šifrování)

 

Následující poznámky platí pouze pro verzi EP starší než 7.2008:

- Na stanici je registrována knihovna capicom.dll – viz Nastavení parametrů / Možné chyby.

- Pokud budete podávat i daně, používá modul EP pomocný program EpTools.exe. Ten potřebuje ke svému chodu prostředí Microsoft .NET Framework 1.1. Pokud nemáte nainstalováno, můžete stáhnout z www.microsoft.cz z odkazu: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3&displaylang=cs

 

Instalace

Přídavný modul (plugin) EP je distribuován v EP.ZIP. Rozbalíte jej do podadresáře "plugins", který musí být umístěn v adresáři, kde se nachází vision32.exe.  Následující 4 soubory překopírujte do adresáře, kde se nachází vision32.exe, zpravidla o adresář výš.

Soubory v adresáři "plugins":

ep.bpl  - modul obsahuje už pouze distribuované návody a certifikáty, funkčnost přesunuta do standardního modulu eGovernment.bpl
cssz_sifrovaci.cer – šifrovací certifikát pro podání na ČSSZ

Organizační zajištění

Kromě technických podmínek popsaných výše je třeba zajistit některé organizační podmínky a nastavení modulu EP:
 
1. Pořízení kvalifikovaného certifikátu
 
2. Získání známých údajů
 
3. Získání aktuálních šifrovacích certifikátů
 
4. Registrace na VREP, PZP
 
5. Parametrizace modulu EP
  - pořízení přihlašovacích údajů
  - pořízení známých údajů

 

Vazba na ostatní části systému

Elektronické předávání dat z modulu personalistika a mzdy ( ELDP, Přihlášky ) lze podat pomocí modulu Elektronická podání, nebo pomocí externí aplikace. Program i nadále podporuje Manažer elektronických podání MRP. Pokud jsou instalovány souběžně oba moduly, program se uživatele zeptá, který modul pro odeslání použít. Další text pojednává o vazbách modulu Elektronická podání na ostatní části aplikace Vision ERP.

Pro úspěšné navázaní komunikace s VREP nebo EPO je potřeba mít správně nastavené připojení k internetu.

 

V aplikaci Vision ERP je možné toto nastavení provést v dialogu možnosti programu osobní na záložce komunikace v oddílu proxy. Záleží na tom, zda firma komunikuje s internetem přes proxy server (obvykle nikoliv a nastavení zůstává prázdné) - konzultovat se správcem sítě. Funkce je umístěna v hlavním menu Konfigurace | Možnosti programu osobní | Možnosti programu osobní:

Spuštění dialogu s osobním nastavením z menu Vision ERP

 

Ve formuláři pro osobní nastavení v záložce komunikace  je potřeba mít správně nastavené připojení k internetu.

Nastavení sítě v záložce komunikace

 

Protože modul EP využívá komunikaci pomocí zabezpečeného protokolu HTTPS, jsou potřeba v adresáři aplikace nebo v systémové cestě knihovny openSSL pro šifrování komunikace. Jedná se o soubory libeay32.dll a ssleay32.dll. Soubory jsou distribuovány spolu s aplikací Vision ERP. Pokud tyto soubory v systému nejsou dostupné, vypisuje program chybovou hlášku 10091 SSL/TLS support is not compiled při pokusu o navázání spojení pomocí HTTPS.

Pokud již byla dávka pro daný záznam vytvořena, lze se stisknutím tlačítka jednoduše přesunout do datového prohlížeče dávek a odtud provést podání na VREP, EPO nebo zjištění stavu zpracování na VREP, EPO .

Opravy dávek jsou ve stávající verzi většinou řešeny tak, že v modulu se zdrojem dat se vybraný záznam přepíše novými hodnotami a do dávek se z něj vytvoří nové podání. Původní opravovaná dávka tedy zůstane v datovém prohlížeči dávek, ale již na ni není propojení z modulu se zdrojem dat.

 

Související témata

Nastavení parametrů modulu Elektronická podání

Seznam zapracovaných podání

Vytvoření dávky elektronického podání

Odeslání dávky elektronického podání na VREP, EPO

Slovníček pojmů, popisy chyb