Číselníky Intrastat (SK)

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Funkce je umístěna v hlavním menu Nástroje | Import a export | Číselníky Intrastat (SK):

Umístění funkce

Popis funkce

Obě funkce slouží jako doplněk pro zpracování Intrastatu na Slovensku.

Aktualizace celního sazebníku

Předpokladem je naplnění číselníku Celní sazebník standardní funkci Nástroje | Import a export | Aktualizace číselníků | MF ČR Kódy zboží (Celní sazebník) . Funkce potom pouze zaktualizuje názvy na slovenské.

Aktualizace celních kurzů

Za stránek slovenské celní správy (http://tqsinet.colnasprava.sk/ISSTInet/DS/Code_Download.aspx) zjistí odkaz pro stažení aktuálního celního sazebníku a provede jeho stažení a aktualizaci v databázi. Konvence uložení v databázi odpovídá českým zvyklostem používaným v programu, tedy "kolik v domácí měně (EUR) stojí jednotka zahraniční měny (CZK)" tedy 3692898,5561 / 100 000 000 = 0,036928985561 EUR za 1 CZK.

Související témata

Intrastat