Číselníky obecné

Top  Previous  Next

Seznam témat:

seznam číselníků

služby, práce, kooperace

státy

měrné jednotky

texty

řady neshod

kategorizace rizik, opatření a neshod

řady dokumentů

typy dokumentů

cizí měna

 

Seznam číselníků

služby, práce, kooperace
státy
měny
kurzy
celní kurzy
texty
období použití celních kurzů
Euro denominace
kurzy IFRS
měrné jednotky
řady neshod
kategorizace rizik, opatření a neshod
řady dokumentů
typy dokumentů

 

Služby, práce, kooperace

Funkce pro práci s číselníkem  je umístěna v hlavním menu Číselníky | Obecné | Služby, práce, kooperace:

Umístění funkce

 

Popis položek

Formulář číselníku služby, práce kooperace

Popis položek:

typ -

 možnosti výběru

 

používat v modulech - podle nastavení, si pak bude program automaticky nastavovat filtr pro výběr v jednotlivých evidencích

 

 

Formulář číselníků států kromě předcházejících základních informací obsahuje několik záložek:

pohyby
operace
výnosové účty
dodavatelé
prodejní ceny

 

Záložka pohyby

Záložka pohybů

Formulář pro zadání pohybu

Popis položek:

pohyb - vázáno s číselníkem pohybů

 

Záložka operace

Záložka operace

Formulář pro zadání operace

 

Záložka výnosové účty

Záložka výnosové účty

Formulář pro zadání výnosového účtu

 

Záložka dodavatelé

Záložka dodavatelé

Formulář pro zadání dodavatele

 

 

Záložka prodejní ceny

Záložka prodejní ceny

Formulář pro zadání prodejní ceny

 

Státy

Funkce pro práci s číselníkem států je umístěna v hlavním menu Číselníky | Obecné | Státy:

Umístění funkce

 

Popis položek

Formulář číselníku států

Popis položek:

sekce údaje člena EU - položky určeny pro registraci odpočtu DPH v jiném členském státě

 

Historie měn

Historie měn

 

DPH

DPH - seznam obsahuje informace potřebné pro vyplnění formulářů, které komunikují se státní správou s vymezením doby platnosti od.  Platnost končí zadáním parametru s datumem vyšším, než jsou stávající parametry.

Zadání obecných parametrů - firma vlastní

Parametry - část pro souhrnná hlášení

Parametry - část pro OSS přiznání DPH

Parametry jsou k nahlédnutí (bez možnosti změny) v nabídce Konfigurace

 

Ostatní funkce

Určeno pro nastavení ročních údajů pro přiznání DPH.

Daňová povinnost (měsíc - čtvrtletí)

Vypořádací koeficient pro krácení daně

 

 

Měrné jednotky

Funkce pro práci s číselníkem  je umístěna v hlavním menu Číselníky | Obecné | Měrné jednotky:

Umístění funkce

Číselník který určuje označení, název a vlastnost měrné jednotky (zda se jedná o časový údaj).

 

Texty

Funkce pro práci s číselníkem  je umístěna v hlavním menu Číselníky | Obecné | Texty:

Umístění funkce

Zde je možné ukládat často používáné texty - poznámky s určením použití v jednotlivých modulech:

Cizí měna

Číselníky jsou umístěny v hlavním menu Číselníky | Cizí měna:

Umístění funkce

Měny

viz  číselníky účetnictví

Kurzy

viz  číselníky účetnictví

Popis funkcí:

Import
Import kurzů ECB
Použití číselníku Období použití celních kurzů

Celní kurzy

viz  číselníky účetnictví

Popis funkcí:

Import
Období použití celních kurzů

Euro denominance

viz  číselníky účetnictví

Kurzy IFRS

viz  číselníky účetnictví

 

Řady neshod

Funkce pro práci s číselníkem  je umístěna v hlavním menu Workflow | Rizika, opatření a neshody | Řady rizik, opatření a neshod:

Umístění funkce

Číselník kategorií lze použít v agendě řízení neshod.

Číselník řad neshod může sloužit jako předloha nových neshod, pomocí kterého je možné rozčlenit věty neshod do skupin např. úseků společnosti.

 

Kategorizace rizik, opatření a neshod

Funkce pro práci s číselníkem  je umístěna v hlavním menu Workflow | Rizika, opatření a neshody | Kategorizace rizik, opatření a neshod:

Umístění funkce

Číselník kategorií lze použít v agendě řízení neshod.

 

Řady dokumentů

Funkce pro práci s číselníkem dokumentů  je umístěna v hlavním menu Číselníky | Obecné | Řady dokumentů:

Umístění funkce

 

Typy dokumentů

Funkce pro práci s číselníkem typů dokumentů je umístěna v hlavním menu Číselníky | Obecné | Typy dokumentů:

Umístění funkce

 

 

Související témata

Správa číselníků