Anonymizace osobních údajů

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

anonymizace kontaktů a fyzických osob (firem)

anonymizace v osobních kartách

anonymizace zaměstnanců v účetních dokladech a převodních příkazech

 

Popis funkce

Anonymizované osobní údaje jsou takové údaje, které ani nepřímo nepomáhají v identifikaci určitého člověka a nejsou s ním tedy nijak spojitelná. Díky tomu je možné s nimi volněji nakládat, protože nejsou regulována přísnými pravidly o ochraně osobních údajů.

 

Anonymizace kontaktů a fyzických osob (firem)

Funkce je umístěna ve formuláři evidovaných osobních údajů (v menu GDPR |Evidované osobní údaje):

 

Umístění funkce v menu GDPR

 

Funkce "Anonymizovat"

 

Po stisku "Anonymizovat (Ctrl+F8)" se osobní údaje označených osob v prohlížeči "anonymizují", přičemž se funkce nejdříve pokusí daný kontakt/firmu z dB přímo odstranit.

Pokud se to nepovede (např. kvůli existujícím vazbám), "vykřížkuje" se v číselníku kontaktů (tab. "gfkontakt") příjmení kontaktu a ostatní údaje se odstraní. Zároveň se nastaví parametry "nepoužívat" a "neaktivní vazba". Tím se kontakt stane v rámci evidence anonymním.

Obdobně tak se odstraní údaje u fyzické osoby (firmy) v číselníku obchodních partnerů (tab. "gfirmy"), vč. historických dat (tab. "gfinfo").

 

Pro spuštění funkce se vyžaduje GDPR úroveň uživatele min. 30.
 
Zároveň není povoleno anonymizovat údaje u aktivních zaměstnanců, příp. před uplynutím doby 30 let od ukončení pracovního poměru.

 

Anonymizace v osobních kartách

Funkci pro anonymizaci ve mzdách je umístěna v záhlaví prohlížeče osobních karet, funkci je možné spustit kombinací kláves Alt + Z:

Umístění funkce

Osoby, které nemají pracovní poměr, nebo jejichž poslední pracovní poměr skončil před více než 30 lety, jsou v osobních kartách zobrazeny červeně. Funkcí na liště je možné je nenávratně smazat, přičemž není povoleno mazání těch, které je nutno 30 let evidovat.

Pokud se uživatel splete a dá smazat i jiné osobní karty, tak ty smazány nebudou. Systém hlídá, aby k této kolizi nedošlo, tj. systém nedovolí aby se smazaly nesprávné karty.

Není povoleno mazání osobních údajů v evidenci osobních karet, které je nutno 30 let evidovat.

 

Anonymizace zaměstnanců v účetních dokladech a převodních příkazech

Funkce je přístupná v menu GDPR | Anonymizace zaměstnanců v účetních dokladech a převodních příkazech:

Umístění funkce v menu GDPR

Funkce "Anonymizovat"

Anonymizace zaměstnanců v účetních dokladech je řešená samostatným prohlížečem.

Uživatel musí mít GDPR úroveň 25 a víc, jinak se funkčnost nenabízí.

Prohlížeč zobrazí seznam kontaktů. Uživatel má označit kontakty, které chce anonymizovat a spustit funkci anonymizace tlačítkem prohlížeče .

Anonymizace smaže v účetních dokladech údaje o firmě (zaměstnanci) a vyhledá název zaměstnance v ostatních textech v dokladech, položkách dokladu a převodních příkazech, pokud najde, nahradí XXX.

Související témata

GDPR (ochrana osobních údajů)

Evidované osobní údaje