frxReport

Top  Previous  Next

Toto vlastnost si report obhospodařuje sám, je zde uložen odkaz na objekt FastReportu