Souhrnné hlášení DPH

Top  Previous  Next

Dotaz

Nesouhlasí částky na ř.20 v přiznání k DPH a suma hodnot ze souhrnného hlášení.

 

Řešení

Tyto částky spolu  nesouvisí a z logiky ukládané povinnosti zaokrouhlování jiným způsobem na výkazu DPH a jiným způsobem na souhrnném hlášení, ani nemohou být shodné. Shoda nastane pouze v ojedinělých případech.

a) Zaokrouhlování na výkazu DPH  probíhá na celé Kč až za jednotlivá plnění ( řádky ) celkem

 

b) Zaokrouhlování souhrnného hlášení se provádí na celé koruny nahoru za každý jednotlivý řádek hlášení. Řádek hlášení znamená sumář prodejů za jednotlivého plátce (DIČ) z EU Z těchto popisů tedy vyplývá, že v případě více řádků na souhrnném hlášení je nemožné mít celkový součet shodný, přestože se nyní podává přiznání k DPH v zásadě stejně jako souhrnné hlášení.