Příjemce, fakturační adresa a konečný příjemce na PO, výdejkách a fakturách

Top  Previous  Next

Dotaz

Při vytvoření Přijaté Objednávky zadáváme už v hodně případech i různá ID pro rozlišení fakturačních údajů, příjemce atd.. viz Přijatá objednávka v příloze.

Expedicí pomocí F4 vznikne výdejka, ale ID jsou přeházeně.

Jdeme-li na to z opačné strany a nedejbože uděláme výdejku kde ID budou po řadě 1,2,3 a chceme-li něco vytáhnout z rezervace, takový odběratel pochopitelně v rezervaci nic nemá, lidi dělají bordel.

 

Řešení

Na všech dokladech souvisejících s objednáváním a fakturací (t.j. přijatá objednávka, výdejka, faktura) se vyskytují 3 obchodní partneři:

kdo objednává
kdo je odběratelem, tj. na koho se bude fakturovat
kdo je konečným příjemcem

Je logické, že hlavní firmou u objednávky je právě objednávající - na toho je objednávka vedená a ten taky figuruje ve všech prohlížečích týkajících se PO zároveň je ale možné už na objednávce říct, komu se bude fakturovat a kdo bude koncovým příjemcem

proto je pořadí firem na objednávce následující:

O1. IČ a ID objednavatele

O2. (stejné IČ) a ID komu fakturovat

O3. IČ a ID kon. příjemce

u výdejky (faktury) je ale již nejdůležitější firmou ten, komu se bude fakturovat proto je taky pořadí jiné:

V(F)1. IČ a ID komu fakturovat = O2

V(F)2. (stejné IČ) a ID objednavatele = O1

V(F)3. IČ a ID kon. příjemce

Při tvorbě výdejky (faktury) z objednávky se teda opticky "prohodí" objednavatel a ten, komu se fakturuje - datově je ale pořád objednavatel objednavatelem...

Na výdejce pak nastává problém, jakým způsobem filtrovat objednávky - možnosti jsou teoreticky tři:

1.vybírat jenom objednávky, kde objednavatel odpovídá objednavateli z výdejky a odběratel (komu fakturovat) rovněž odběrateli (komu fakturovat) z výdejky

 tj. O1 = V2 a O2 = V1

         hodně omezující podmínka, která neumožňuje vydat na stejného odběratele zboží z objednávek od objednávajícího s jiným ID, než        jaké je na výdejce

 

2. vybírat jenom objednávky, kde objednavatel odpovídá objednavateli z výdejky

         tj. O1 = V2

         nesmyslná varianta - vůbec se nebere v potaz odběratel (tj. komu se vlastně bude fakturovat)

 

3. vybírat jenom objednávky, kde odběratel (komu fakturovat) odpovídá odběrateli (komu fakturovat) z výdejky

         tj. O2 = V1

         nejlogičtější varianta - primárně nás zajímá odběratel (tj. komu se skutečně bude fakturovat) a je teoreticky jedno, zda objednávala        firma A   nebo B - objednávka se pokryje a odběratel obdrží objednané zboží

proto Vision ERP pracuje s variantou 3