Dotace - odepisování

Top  Previous  Next

Dotaz

Když bychom nyní zařadili investici a potom následně dostali dotaci (u které v současné době probíhá hodnocení), jak potom účetně hodnotu zařazené investice ponížíme o dotaci, abychom správně pokračovali v odpisování?

 

Řešení

Podle mého názoru se v případě nároku na dotaci o ni účtuje před zařazením majetku do používání snížením vstupní hodnoty majetku při zařazení. Tedy pokud se již odepisuje a bylo chybně zařazeno, pak vyřadit, zařadit správně (př. v druhém roce jako počáteční zavedení pro odpis v druhém roce) a podat dodatečné přiznání. (F. Frýbort)