Změna v číslování dokladů

Top  Previous  Next

Dotaz

V minulých létech jsme měli v číslování ve sloupci Doklad první dvě čísla jako druhé dvojčíslí roku. Potom by číslování mělo začínat 140001 .

Je možné se vrátit do zavedených zvyklostí?

 

 

Řešení

V případě, že bude vytvořen ručně, uživatel bude dotázán na variantu číslování pro daný sklad:

Dotaz při vkládání prvního dokladu v řadě a období

 

Jestliže doklad vznikne automaticky nějakou funkcí, má vždy číslo 000001 v dané řadě. Pak je nutné, aby obsluha změnila číslo tohoto prvního dokladu prostřednictvím standardní funkce:

Prohlížeč účetních dokladů

 

Stejný postup lze použít i když uživatel zapomene nebo zvolí chybnou variantu při ruční tvorbě prvního dokladu.

Výše uvedené platí i pro všechny ostatní účetní doklady (příjemky, došlé faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy, interní doklady) s výjimkou vydaných faktur, kde jsou pro každý rok definovány nové řady.