Seznam zapracovaných podání

Top  Previous  Next

Seznam témat:

seznam zpracovávaných podání

 

Seznam zpracovávaných podání

Modul Elektronická podání (eGovernment) je nástrojem systému Vision ERP pro elektronickou komunikaci s webovými službami VREP a EPO. Umožňuje doručení vybraných typů elektronických podání na cílový úřad (DIS) bez nutnosti tisknutí dat podání do papírové formy a následné osobní účasti na podatelně úřadu nebo posílání poštou. V tabulce jsou uvedeny typy podání, které je možné pomocí aplikace Vision ERP vytvořit a odeslat

Seznam elektronických podání vytvářených v rámci IS Vision ERP

 Typ podání

DIS

Poprvé ve verzi

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Česká správa sociálního zabezpečení (VREP)

1.0.4.0

Přihlášky a odhlášky nemocenského pojištění (PRIHL)

Česká správa sociálního zabezpečení (VREP)

1.0.4.0

Přiznání DPH

Česká daňová správa (EPO)

1.0.4.0

Souhrnné hlášení (VIES)

Česká daňová správa (EPO)

1.0.6.0

Přiznání k silniční dani (DSLDP1)

Česká daňová správa (EPO)

152.0

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (PVPOJ)

Česká správa sociálního zabezpečení (VREP)

151.28

Súhrnné hláseníe (VIES)

Portál daňovej správy SR

152.0

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Česká správa sociálního zabezpečení (VREP)

157.0

Měsíční výkaz Intrastatu (INSTAT)

Nelze odesílat, nutno použít programy dodávané Celní správou (IstatDesk, IstatOnline)

157.0

Komunikace s portálem ZP [Zdravotní pojišťovna MËDIA (228), Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví(207), Revírní bratrská pokladna, pojišťovna (213), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209), Zdravotní pojišťovna METALALIANCE (217) a Vojenská zdravotní pojišťovna (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)]

Portál ZP

159.0

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (DPSVD2, DPSVD1)

Česká daňová správa (EPO)

159.0

Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH (DPHEVD)

Česká daňová správa (EPO)

159.0

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh (DPZVD6, DPZVD5)

Česká daňová správa (EPO)

159.0

SÚVAHA

Daňové riaditelstvo SR

161.0

VÝSLEDOVKA

Daňové riaditelstvo SR

161.0

Záloha na pojistné na důchodové spoření (PDSHL1)

Česká daňová správa (EPO)

165.0

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)

Česká správa sociálního zabezpečení (VREP)

167.0

Vyúčtování pojistného na důchodové spoření (PDSVD1)

Česká daňová správa (EPO)

167.245
Kontrolný výkaz pre DPH (KVDPH)

Daňové riaditelstvo SR

167.245

Daň z příjmu právnických osob (DPPDP7)

Česká daňová správa (EPO)

173.6

EET - elektronická evidence tržeb

Česká daňová správa (EPO)

179.0

eNeschopenky

Česká správa sociálního zabezpečení (VREP)

193.0

 

Související témata

Elektronická podání

Komunikace se státní správou, datové schránky, elektronická komunikace

Modul účetnictví

Modul mzdy

Modul majetek

CRM ( řízení vztahu se zákazníky )

Evidence_DPH

Výstup pro zdravotní pojišťovny

OSSZ_přihlášky odhlášky

Nastavení parametrů modulu Elektronická podání

Slovník pojmů, popisy chyb