Editor proměnných

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

 

Popis funkce

Konstanta jednoho muže se může stát proměnnou jiného muže.

Vystříhejte se dočasných proměnných a cizích žen.

 

V design režimu je u každého reportu přístupný editor proměnných na záložce "Upravit proměnné"

 

 

Nástrojová lišta editoru proměnných

 

 

zleva doprava:

nová kategorie

nová proměnná

upravit (přejmenovat) proměnnou

odstranit proměnnou

dialog seznamu proměnných

otevřít - importovat proměnné

uložit - exportovat proměnné

 

Příklady proměnných

 

jednoduchá proměnná (konstanta)

v tomto příkladu nabývá proměnná x hodnotu 5, potom lze v buňce zadat =x+1 výsledkem bude hodnota v buňce 6

 

proměnná s Query

v tomto příkladu proměnná u obsahuje fullname z tabulky gusers

 

proměnná se skriptem

proměnnou lze též naplnit skriptem, v uvedeném příkladu se například spustí dotaz a výsledek ze vrátí v proměnné Value, potom proměnná predpisCelkem=Value a v buňce která obsahuje =predpisCelkem bude hodnota z uvedeného dotazu

 

proměnná z Datasetu FastReport

následující proměnná obsahuje stejnou hodotu jako predpisCelkem z předchozího příkladu s tím že Query je na záložce Data

 

Související témata

Property editor

Editor kódu