Editor kódu

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

 

Popis funkce

Život by byl mnohem jednodušší,

kdybychom k němu měli zdrojový kód.

 

Poslední záložkou každého reportu je záložka Kód - editor skriptů

Tato záložka obsahuje editor skriptů pro události buněk nebo akce při otevření zavření reportu a jiná kouzla s reportem.

Pokud byl skript editován, což je indikováno zprávou v status liště "Modified", je při opuštění editoru kód zkompilován, pokud obsahuje chyby, je oznámeno že došlo k chybě a je proveden návrat do editoru. Pokud kompilace proběhne v pořádku je oznámeno "Compiled" a je možné editor skriptů opustit na vybranou záložku reportu.

 

Přepínat mezi kódem reportu a listy reportu lze pomocí klávesy F12

Pomocí Alt+Mezerník lze vyvolat CodeComplete - pomocník vložení kódu

 

 

 

Související témata

Property editor

Editor proměnných