Docházka jako služba

Top  Previous  Next

Seznam témat :

popis funkce

 

Popis funkce

Pluginy (přídavné moduly) dochterm.bpl a dtermtcp.bpl slouží k obsluze docházkových terminálů. Je možné terminály obsluhovat buď funkcí " Docházkový terminál - nastavení, monitorování, obslužné funkce" v klientovi Vision32, nebo  některým pluginem spuštěným v aplikačním serveru, ale nikdy ne více způsoby současně.

Terminály je možné obsluhovat třemi způsoby:

 1. přes klientskou aplikaci Vision ERP funkcí "Docházkový terminál - nastavení, monitorování, obslužné funkce"

 2. pluginem dochterm.bpl spuštěným v aplikačním serveru

 3. pluginem dtermtcp.bpl spuštěným v aplikačním serveru (pouze v případě terminálů přepnutých do aktivního TCP režimu - terminál se chová jako TCP klient a aktivně se snaží připojit k serveru)

Tyto způsoby nelze kombinovat.

Plugin dochterm.bpl slouží pouze k obsluze terminálů (komunikace s terminály, načítání karet, odesílání odpovědí do terminálů), nikoliv k nastavování terminálů a použití testovacích funkcí. Nastavení terminálů je třeba provádět v klientovi, hodnoty jsou zapsány do databáze a plugin toto nastavení používá.

Instalace:

- modul dochterm.bpl umístit do stejného adresáře jako vision32.exe/v32appsrv.exe

- parametry aplikačního serveru rozšířit o argument /m:dochterm

příklad spuštění v32appsrv.exe /DSN:oskar /M:dochterm.bpl

 

Plugin dtermtcp.bpl slouží pouze k obsluze terminálů přepnutých do aktivního TCP režimu - terminál se chová jako TCP klient a aktivně se snaží připojit k serveru (komunikace s terminály, načítání karet, odesílání odpovědí do terminálů), nikoliv k nastavování terminálů a použití testovacích funkcí. Nastavení terminálů je třeba provádět v klientovi, hodnoty jsou zapsány do databáze a plugin toto nastavení používá. Nastavení terminálů je třeba provádět přes klientskou aplikaci (Docházka - Docházkový terminál nastavení, monitorování, obslužné funkce), kde musí být vyplněna záložka TCP a terminály přepnuty do aktivního TCP režimu.

 

Instalace:

- modul dtermtcp.bpl umístit do stejného adresáře jako vision32.exe/v32appsrv.exe

- parametry aplikačního serveru rozšířit o argument /m:dtermtcp

příklad spuštění v32appsrv.exe /DSN:oskar /M:dtermtcp.bpl

 

Nastavení komunikačních parametrů terminálu TM120 na aktivní TCP režim

Změna nastavení pomocí telnetu na portu 9999 příkazem telnet [IP adresa] [port] např. telnet 192.168.1.254 9999

V případě, že je terminál na dané adrese dostupný, vypíše svoji MAC adresu. Pokud je přístup zabezpečen heslem, vyzve k jeho zadání. Po výzvě Press Enter for Setup Mode je nutné do 5s stisknout ENTER. Následně je vypsána stávající konfigurace a jednoduché menu:

Change Setup:

0 Server

1 Channel 1

3 E-mail

5 Expert

6 Security

7 Defaults

8 Exit without save

9 Save and exit Your choice ?

 

V položce 0 Server se nastaví základní síťové parametry zařízení (IP adresa terminálu, brána, maska a heslo pro konfiguraci). V závorkách jsou uvedeny aktuální hodnoty:

IP Address : (192) .(168) .(001) .(254)

Set Gateway IP Address (N) ?

Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (8)

Change telnet config password (N) ?

 

V položce 1 Channel 1 jsou další důležité komunikační parametry. Do Remote IP Address se zadá adresa serveru, kde běží v32appsrv, který s terminály komunikuje. Remote Port musí odpovídat portu, na kterém v32appsrv přijímá. Port No není v tomto režimu důležitý. Ostatní parametry by měly odpovídat níže uvedeným:

Baudrate (19200) ?

I/F Mode (4C) ?

Flow (00) ?

Port No (2048) ?

ConnectMode (05) ?

Send '+++' in Modem Mode (Y) ?

Auto increment source port (N) ?

Remote IP Address : (192) .(168) .(001) .(100)

Remote Port (2048) ?

DisConnMode (00) ?

FlushMode (F7) ?

Pack Cntrl (00) ?

DisConnTime (00:00) ?:

SendChar 1 (00) ?

SendChar 2 (00) ?

 

V položce 6 Security jsou parametry týkající se zabezpečení. Všechny možnosti nastavení s výjimkou Telnet Setup by měly být zakázány. Enable Enhanced Password umožňuje zadat rozšířené heslo až 15 znaků pro přístup přes telnet.

 

Disable SNMP (Y) ?

Disable Telnet Setup (N) ?

Disable TFTP Firmware Update (Y) ?

Disable Port 77FEh (Y) ?

Disable Web Server (Y) ?

Disable Web Setup (Y) ?

Disable ECHO ports (Y) ?

Enable Enhanced Password (N) ?

Disable Port 77F0h (Y) ?

 

Nastavení se uloží pomocí položky 9 Save and exit.

Související témata

Terminály