Zamykání přijatých objednávek

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

automatické zamykání objednávek

ruční zamykání objednávek

omezení, podmínky provozu

Popis funkce

Funkce je určena k uzamčení přijatých objednávek tak, aby neoprávnění uživatelé nemohli vybrané objednávky dále upravovat.

Zamykat objednávky lze buďto automaticky (k zadanému datu) nebo ručně.

 

Automatické zamykání objednávek k zadanému datu

V objednávkové řadě lze zadat referenční datum, dle kterého se budou automaticky zamykat všechny objednávky s datem pořízení starším než zadané datum.

Nastavení automatického zamykání objednávek v objednávkové řadě

 

Upravovat takto zamčené objednávky můžou jen uživatelé se speciálním oprávněním "oUpdPObjZam" (Uživatel může měnit zamčené přijaté objednávky dané řady po datu zamčení). Parametrem přiděleného oprávnění uživateli je řádkový seznam vybraných objednávkových řad.

Parametry oprávnění oUpdPObjZam

 

Ruční zamykání objednávek

Ručně zamykat (a odemykat) objednávky můžou uživatelé se speciálním oprávněním "oLockPObj" (Uživatel může ručně zamykat a odemykat přijaté objednávky).

Uživatelům s tímto oprávněním se na dialogu hlavičky objednávky zpřístupní speciální tlačítka, která umožňují uzamknout objednávku, resp. odemknout objednávku, která byla stejnou funkcí uzamčena.

 

Tlačítko pro ruční uzamčení objednávky

 

Tlačítko pro odemčení ručně uzamčené objednávky

 

Omezení, podmínky provozu

Objednávky zamčené automaticky (k danému datu) nelze odemykat ručně (s oprávněním "oLockPObj").

 

Související témata

Evidence přijatých objednávek