Vyřízení reklamace neuznáním

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

 

Použití funkce

Funkce slouží k vyřízení reklamace neuznáním a je přístupná pomocí tlačítka Označit reklamaci jako vyřízenou (příp. neuznanou) (F12) v prohlížeči položek reklamací.

 

Popis funkce

Po stisku F12 se změní stav reklamačního případu na "Vyřízeno (příp. neuznáno)".

Následně je možné danou položku vyskladnit, příp. převést na jiný sklad pomocí Alt+F10.

 

Zrušit příznak "Vyřízeno (příp. neuznáno)" a převést položku zpět do stavu "Nevyřízeno" lze pomocí tlačítka Zrušit vyřízení reklamace (Ctrl+F12).

 

Související témata

Evidence reklamací

Příjem reklamace

Vyřízení reklamace opravou

Vyřízení reklamace výměnou

Vyřízení reklamace dobropisem