Výdej na projekt

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

 

Použití funkce

Funkce je určena k evidenci vydaného zboží na projekt.

Popis funkce

Vazba na konkrétní část projektu se nachází jak v hlavičce výdejky, tak u položek výdejky a předvýdejky.

obr. 1

 

Do položek výdejky (předvýdejky) se vazba na projekt dotahuje z hlavičky výdejky (pokud je zde vyplněná).

obr. 2

 

Vazbu lze kdykoliv změnit ručně, přičemž platí následující pravidla:

Výběr zakázky omezuje seznam nabízených projektů. Nabízejí se jenom ty projekty, které obsahují vazbu na danou zakázku.
Pokud nebyla zakázka vybrána nebo byla vazba na ní zrušena, nabízejí se všechny projekty.
Pokud byla vybrána zakázka, která není projektově řízená (tj. neexistuje projekt s vazbou na danou zakázku), vazba na projekt se odstraní a žádný projekt nelze na položku navázat.
Pokud byla vybrána projektově řízená zakázka, zjistí se počet "hlavních" projektů, které se na ní vážou. Pokud existuje jediný takový projekt, automaticky se předvyplní. Pokud projektů existuje víc, automaticky se nabídne výběr z těchto vyhovujících projektů.

 

Výběrem konkrétní položky přidané objednávky pro vyskladnění se automaticky dotáhne i vazba na projekt (a zakázku).

obr. 3

 

Vazba na projekt se přenáší z přijatých objednávek do výdejek ve všech akcích, kdy se vyskladňuje dle přijaté objednávky:

Expedovat rezervace/vyskladnit vázané faktury (F4) - funkční tlačítko nad prohlížečem přijatých objednávek
Expedovat (F4) - vyskladnit rezervované množství - v hlavičce přijaté objednávky
Expedovat (F4) - expedovat rezervace/požadavky z přijatých objednávek - v hlavičce výdejky

 

Rozúčtování skladových cen na jednotlivé části projektů se řídí parametrem účetní souvztažnosti u použitého pohybu.

obr. 4

 

Související témata

Evidence materiálů

Příjem na projekt