Vazba na úkoly

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Funkce je přístupná na dialogu obchodní příležitosti na záložce "Úkoly".

Umístění úkolů definovaných v rámci obchodní příležitosti

 

Popis funkce

Funkce slouží k vytvoření úkolů, které je potřeba splnit v rámci obchodní příležitost.

Po stisku tlačítka Přidat... uživatel zadá úkol, který je potřeba splnit v rámci dané obchodní příležitosti.

Vazba na danou OP se uloží v "dokumentech" úkolu.

Pořizování úkolu v rámci obchodní příležitosti

 

Související témata

Úkoly uživatele

Vytvoření případu workflow