Vazba na projekty

Top 

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

Umístění

Funkce je umístěna na dialogu zakázky na záložce Projekty.

Záložka Projekty na dialogu zakázky

Popis funkce

Funkce slouží pro vytvoření projektu ze zakázky a jejich vzájemnému provázání. Vazba je realizována vyplněním sloupce Zakázka v projektu.

Po stisku klávesy Insert nebo kliknutím na tlačítko Přidat... se spustí standardní funkce vytvoření projektu s tím rozdílem, že k dispozici jsou pouze šablony určené pro projekty (viz přepínač oblast použití v šablonách projektů).

Při generování projektu jsou z dané zakázky jsou použity údaje: termíny zakázky, název, cizí název, číslo a datum zákazníkovi objednávky, hledisko, dodací podmínky, doprava a úhrada.

Následně vygenerovaný projekt obsahuje vazbu na zakázku, ze které byl pořízen.

Omezení, podmínky provozu

V případě, že funkce má využívat šablony projektů, musí existovat alespoň jedna šablona, která má nastavenu oblast použití na projekty.

Související odkazy

evidence projektů

evidence zakázek