Firmy v konkurzu, likvidaci, insolvenci

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

 

Popis funkce

Funkce slouží k upozorňování na firmy v konkurzu, likvidaci nebo v insolvenci při pořizování přijatých objednávek, výdejek a faktur a při prodeji na prodejní pokladně.

To, zda je obchodní partner v konkurzu nebo v likvidaci, se zjišťuje dle hodnoty pole "Stav".

Informaci o insolvenci nese vyplněné pole "Stav insolvence".

 

Ve sdílených parametrech CRM a skladů lze nastavit upozorňování uživatelů na firmy v konkurzu/likvidaci nebo v insolvenci - a to při ručním pořizování přijatých objednávek, výdejek a faktur a při prodeji na prodejní pokladně.

 

Zobrazenou varovnou informaci musí uživatel potvrdit pomocí tlačítka OK (tlačítko Storno je v tomto případě nefunkční).

 

Související témata

Hlídání kreditů, dlužníci