Ukončení směny a odvod tržby

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

 

Umístění

Ukončení směny na prodejní pokladně se provádí v prohlížeči směn (menu Prodejní pokladny | Směny) pomocí funkce Uzavřít směnu (F6).

 

Popis funkce

Funkce umožňuje uzavřít směnu na prodejní pokladně, zaúčtovat odvedenou tržbu, vyskladnit prodané zboží a příjmout vrácené zboží (v případě, že se nevyskladňuje po každém pokladním dokladě), přičemž uzavřít lze pouze směnu aktivní (dosud neuzavřenou).

Akce uzavření směny vyžaduje od uživatele zadání množství hotovosti předávané do centrální pokladny. Uživatel může veškerou hotovost ponechat v prodejní pokladně pro další směnu, nebo část hotovosti vyzvedne a odvede do účetní pokladny určené pro příjem hotovosti. Po potvrzení program provede závěrku.

 

Závěrka se skládá z těchto kroků:

Vytvoří se účetní zápis o odvodu tržby (inkasovaná tržba se zaúčtuje na účty peněz nebo pohledávek, zaúčtuje se DPH a zaúčtuje se realizovaná tržba na účty třídy 6). Pokud uzavření obnáší i odvod hotovosti na jinou pokladnu, zaúčtuje se převod hotovosti z účtu prodejní pokladny na likvidační účet peněz na cestě (obvykle 261). V případě, že je v nastavení pokladny nastavena účetní řada pro přeúčtování odvedené hotovosti do jiné pokladny, automaticky se vytvoří nový účetní doklad v dané účetní řadě, ve kterém se přeúčtuje odvedená hotovost z likvidačního účtu peněz na cestě (261) na základní účet této jiné pokladny. Vše je závislé na správném nastavení číselníku pokladen a pohybů pro účtování.
V případě, že se vyskladňuje až při uzavření směny, sečtou se výdeje všech skladových položek a vytvoří se výdejka, která obsahuje sumář vydaného zboží. Pokud by se stalo, že některé zboží není skladem, program toto zboží zaznamená do tzv. "předvýdejky". Tyto doklady musí obsluha následně vyřešit buď inventárním příjmem nebo jiným adekvátním způsobem. Obdobně tak se do příjemky naskladní všechno vrácené zboží.
Směna se uzavře.

 

Související témata

Prodej přes pokladnu

Vložení hotovosti do pokladny v rámci neuzavřené směny

Odvod hotovosti z neuzavřené směny