Sloučení duplicitních kontaktů

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

omezení, podmínky provozu

 

Umístění

Funkce je přístupná na dvou místech:

v prohlížeči "Kontakty"
na záložce "Kontakty" na dialogu obchodního partnera
na dialogu "Evidované osobní údaje" (v menu GDPR)

 

Umístění prohlížeče "Kontakty"

 

Popis funkce

Funkce slouží ke sloučení duplicitních kontaktů obchodních partnerů.

Funkce pro sloučení označených kontaktů nad prohlížečem "Kontakty"

 

Funkce pro sloučení označených kontaktů na dialogu obchodního partnera

 

V obou případech se po stisku tlačítka Sloučit kontakty (Alt+S) přenesou označené kontakty do speciální dočasné tabulky a zobrazí se v prohlížeči "Sloučení kontaktů obchodních partnerů" s možností jejich editace, příp. odstranění.

Prohlížeč s kontakty určenými ke sloučení

 

Uživatel pomocí funkce F3 označí jeden z kontaktů jako "správný" - ten se v prohlížeči zvýrazní zeleně.

Do tohoto kontaktu budou následně všechny ostatní kontakty sloučeny. Výběr "správného" kontaktu lze kdykoliv opakovaně změnit.

Zvýraznění "správného" kontaktu

 

Stiskem F2 se spustí samotná funkce pro sloučení.

 

Během sloučení se provedou tyto akce:

vazby na slučované kontakty se nahradí vazbou na "správný" kontakt:

 - v historii jednání

 - v marketingových akcích

       - v obchodních příležitostech

 - v zakázkách

 - v projektech

 - v nabídkách

 - ve stálých objednávkách

 - v přijatých objednávkách

 - v poptávkovém řízení

 - ve vydaných objednávkách

 - ve výdejkách

 - v hlavičkách dokladů uskutečněného plnění

 - v plánu doprav

       - v pokladních dokladech

       - v evidenci výrobních pracovníků

       - v referentech majetku

       - v evidenci řidičů

       - v evidenci zásilek

       - v půjčovně

       - ve výběrových řízeních

       - v evidenci porad

       - v úkolech ze schvalovacích postupů

       ...

do "správného" kontaktu se přenesou neduplicitní telefonní čísla, číslo faxu a email slučovaných kontaktů
vazby slučovaných kontaktů na jiné obchodní partnery se připojí do seznamu dalších obchodních partnerů
k poznámce "správného" kontaktu se připojí poznámky slučovaných kontaktů
seznam jazyků a dalších poznámek "správného" kontaktu se doplní o jazyky a další poznámky slučovaných kontaktů
slučované kontakty se označí jako "Nepoužívat" (gfkontakt.nepouz = 1) a "Ke smazání" (gfkontakt.smazat = 1)
vazba na obchodního partnera se u slučovaných kontaktů označí jako "Neaktivní" (gfkontakt.aktivni = 0)
provedené sloučení se poznačí do tabulky gfkontaktslouceni

 

Výsledek sloučení kontaktů

 

Omezení, podmínky provozu

V případě práce na replikační databázi musí mít uživatel oprávnění pro slučování kontaktů obchodních partnerů na replikačních databázích (oReplMergeKont).

 

Související témata

Evidence kontaktů

Evidence firem

Evidované osobní údaje (GDPR)